Uitleg van de Likert-schaal

 

Dit veelgebruikte type waarderingsschaal bent u waarschijnlijk al wel eens tegengekomen. Misschien in een enquête per e-mail van een winkelketen die u vroeg hoe tevreden u was over een recent bezoek. Of die briefkaart die u kreeg tijdens de laatste verkoopconferentie waaraan u deelnam.

Als u probeert iemands houding of gedrag te meten, vormt een Likert-schaal een van de meest populaire (en betrouwbare) manieren om dit te doen. Een Likert-schaal meet houdingen en gedrag met behulp van antwoordkeuzen die variëren van het ene uiterste tot het andere (bijvoorbeeld van helemaal niet waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk). In tegenstelling tot een simpele ‘ja/nee’-vraag kunt u met een Likert-schaal gradaties van een mening ontdekken. Dit kan vooral nuttig zijn bij gevoelige of moeilijke onderwerpen. Als u over een bereik van reacties beschikt, zal dit u tevens helpen om gemakkelijker verbeterpunten te identificeren, of u nu een vragenlijst verstuurt om inzicht te krijgen in de mate van effectiviteit van de cursus die u geeft, of meningen van klanten verzamelt over de kwaliteit van de dienstverlening in uw schoonheidssalon.

Hier volgen enkele aanbevolen procedures die handig kunnen zijn voordat u aan de slag gaat met uw vragenlijst of enquête.

Beste praktijken en tips voor Likert-schalen

 

  • Blijf labels gebruiken. Genummerde schalen of schalen die worden aangeduid met een waarde van 1 t/m 5, bijvoorbeeld, bleken eveneens problemen op te leveren voor deelnemers aan enquêtes, omdat zij misschien niet onmiddellijk weten welk uiteinde van het spectrum een positieve waarde aangeeft en welk een negatieve. Gebruik in plaats daarvan woorden om uw schaal te labelen, dus variërend van ‘slecht’ tot ‘uitstekend’.
  • Houd het unipolair. Probeer zo mogelijk gebruik te maken van een ​​’unipolaire’ schaal die varieert van "zeer" naar "helemaal niet" in plaats van zeer het ene tot zeer iets heel anders te gebruiken. Zo is het bijvoorbeeld beter om gebruik te maken van een schaal die varieert van "zeer moedig" tot "helemaal niet moedig" dan van een schaal die varieert van "zeer moedig" tot "extreem verlegen". Waarom? Unipolaire schalen zijn gewoon gemakkelijker voor mensen om over na te denken, en zij kunnen er bovendien zeker van zijn dat het ene uiteinde precies het tegenovergestelde van het andere is, waardoor het ook nog eens methodologisch beter verantwoord wordt.
  • Houd het oneven. Schalen met een oneven aantal waarden (bijvoorbeeld 1 t/m 7, 1 t/m 9, 0 t/m 4) hebben een middelpunt. Hoeveel opties kunt u mensen het beste aanbieden? Onderzoek heeft aangetoond dat respondenten moeite hebben met het bepalen van hun standpunt op een schaal met meer dan zeven punten. Dit betekent dat als u meer dan 7 antwoordkeuzen biedt, mensen waarschijnlijk beginnen met het kiezen van een willekeurig antwoord, waardoor uw gegevens zinloos kunnen worden. Wat is het magische aantal om te gebruiken? Onze methodologen raden vijf schaalpunten aan voor een unipolaire schaal en zeven schaalpunten voor een bipolaire schaal.
  • Houd het doorlopend. Reactieopties in een schaal moeten op gelijke afstand van elkaar worden geplaatst. (De afstand tussen punten van een schaal moet gelijk zijn over de hele schaal, waardoor de schaal duidelijk en minder ambigu wordt.) Dit kan lastig zijn bij gebruik van labels in plaats van cijfers. Raadpleeg onze methodologieblog voor enkele nuttige tips.
  • Houd het inclusief. Schalen moeten het volledige continuüm van reacties bestrijken. Als u bijvoorbeeld wordt gevraagd hoe heet uw koffie was en de antwoorden variëren van "zeer heet" tot "matig heet", zullen respondenten die denken dat de koffie helemaal niet heet was niet weten welk antwoord zij moeten kiezen.
  • Houd het logisch. Voeg vraaglogica toe om de deelnemers aan uw enquête tijd te besparen! Stel, bijvoorbeeld, dat u wilt vragen hoeveel uw gasten van uw restaurant hebben genoten en dan alleen nadere details wilt ontvangen als zij ontevreden over iets waren. Dit kunt u doen door simpelweg vraaglogica toe te voegen, zodat alleen degenen die ontevreden zijn doorgaan naar een vraag waarin om verbetersuggesties wordt verzocht.
  • Houd het ondervragend. Stel waar mogelijk vragen in plaats van dat u toetst of deelnemers het al dan niet eens zijn met bepaalde beweringen. Vermijd zo veel mogelijk schalen met eens/oneens omdat hierbij sprake is van ingebouwde vooringenomenheid. Dit betekent dat deelnemers aan een enquête eerder geneigd zijn om het eens te zijn met beweringen, ongeacht wat er precies wordt beweerd, en minder geneigd zijn om de vraag zorgvuldig te lezen.

Of u nu tevredenheid, effectiviteit, waarschijnlijkheid of frequentie meet, overweeg om een Likert-schaal te gebruiken voor uw volgende enquête of vragenlijst! Hier bij SurveyMonkey, adviseren wij gebruik te maken van een vraagtype Meerkeuze (slechts één antwoord) om een Likert-schaal op te stellen.