Wat is een Likert-schaal?

Kom meer te weten over één van de meest betrouwbare manieren om meningen, gezichtspunten en gedrag te meten én hoe u deze schaal kunt gebruiken in uw volgende enquête.

Registreren voor geavanceerd abonnement Gratis registreren

Leer wanneer en hoe u enquêtevragen met een Likert-schaal gebruikt

Hebt u in een enquête een vraag weleens met ‘mee eens noch mee oneens’ beantwoord?

Dit type vraag noemen we een Likert-schaal. Likert-schalen worden veel gebruikt om houdingen en meningen genuanceerder in kaart te brengen dan mogelijk is met een eenvoudige ja/nee-vraag.

We gaan kijken hoe een Likert-vraag is opgebouwd, u krijgt voorbeelden, en u leert hoe en wanneer u deze tool gebruikt in uw enquêtes.

Wat is de definitie van een Likert-schaal?

De Likert-schaal is een schaal met 5 of 7 punten en een reeks antwoordopties van het ene extreme standpunt tot het andere extreme standpunt, bijvoorbeeld van ‘uiterst waarschijnlijk’ tot ‘helemaal niet waarschijnlijk’. Meestal is er een gematigd of neutraal middelpunt.

Met SurveyMonkey-genie zijn Likert-schaalvragen een fluitje van een cent. Kies een antwoordtype waarmee u automatisch een set kant-en-klare antwoordkeuzes aan uw vraag toevoegt. Meer informatie

Likert-schalen (genoemd naar hun bedenker, de Amerikaanse socioloog Rensis Likert) zijn erg populair omdat ze één van de meest betrouwbare manieren zijn om meningen, gezichtspunten en gedrag te meten.

Vergeleken met binaire vragen, die maar twee antwoordopties hebben, krijgt u met Likert-vragen gedetailleerdere feedback over uw product. Zo kunt u vragen of uw product alleen maar ‘goed genoeg’ of (hopelijk) ‘uitmuntend’ was. Deze vragen kunnen duidelijk maken of werknemers ‘zeer tevreden’, ‘enigszins ontevreden’, of misschien alleen neutraal waren over een recent bedrijfsuitje.

Met deze methode kunnen respondenten een genuanceerdere mening geven en kunt u de feedback beter interpreteren. Daarnaast ziet u precies op welke gebieden u uw dienst of product nog verder kunt verbeteren.

Voorbeelden van Likert-schalen

Vragen met een Likert-schaal worden in allerlei soorten enquêtes gebruikt. U wilt bijvoorbeeld te weten komen wat uw werknemers van hun werk vinden of wat uw klanten vinden van uw nieuwste product.

Hier volgen een paar voorbeelden van hoe u deze schalen effectief kunt gebruiken.

Klanttevredenheid

Hoe tevreden of ontevreden bent u in het algemeen over ons bedrijf?

 • Zeer tevreden
 • Enigszins tevreden
 • Niet tevreden en niet ontevreden
 • Enigszins ontevreden
 • Zeer ontevreden
Voorbeeld bekijken

Personeelsbetrokkenheid

Ik ben tevreden over de investering die mijn organisatie doet in scholing:

 • Helemaal mee eens
 • Mee eens
 • Niet mee eens en niet mee oneens
 • Niet mee eens
 • Helemaal niet mee eens
Voorbeeld bekijken

Feedback over professioneel evenement

Hoe nuttig vond u de inhoud die tijdens het professionele evenement is gepresenteerd?

 • Buitengewoon nuttig
 • Zeer nuttig
 • Redelijk nuttig
 • Niet zo nuttig
 • Helemaal niet nuttig
Voorbeeld bekijken

Of meer sjablonen bekijken

Wanneer gebruikt u een vragenlijst met een Likert-schaal?

Er zijn heel veel verschillende soorten enquêtevragen. Hoe weet u wanneer u een Likert-schaal moet gebruiken?

Met Likert-schalen kunt u heel diep ingaan op één specifiek onderwerp, zodat u (nog gedetailleerder) kunt achterhalen wat deelnemers vinden. Gebruik dus een Likert-schaal wanneer u meer wilt weten over…

 • hoe mensen reageren op uw nieuwe product
 • wat uw team vindt van een recente ontwikkeling op kantoor
 • wat uw klanten vinden van de klantenservice bij uw bedrijf
 • hoe succesvol de deelnemers uw publieksevenement vonden

…of andere vragen waarmee u de gevoelens over een specifiek onderwerp wilt meten en op zoek bent naar gedetailleerdere antwoorden.

Misschien interessant: enquête-experts noemen deze gedetailleerdere informatie variantie. Hoe meer variantie, hoe genuanceerder uw inzicht in iemands manier van denken.

Maak Likert-schaalvragen in een oogwenk

Met SurveyMonkey-genie bouwt u snel enquêtes waar u op kunt vertrouwen. Kies een antwoordtype waarmee u automatisch een set kant-en-klare antwoordkeuzes aan uw vraag toevoegt.

Vragen met een Likert-schaal zorgen voor tevreden respondenten

Het mooie aan de Likert-schaal is dat u hiermee een aantal veelvoorkomende valkuilen bij het ontwerpen van enquêtes vermijdt, zoals te algemene vragen die voor respondenten maar moeilijk te behappen zijn. Hierdoor kunnen ze gefrustreerd raken en te snel antwoord geven, waardoor de kwaliteit van uw gegevens achteruit gaat.

Enquêteontwerpers met een beetje haast gaan soms voor de algemenere vragen, zoals ‘ja/nee’, ‘alles selecteren’, vragen met open einde en rangschikkings- of matrixvragen.

In de meeste gevallen kunnen ze beter de gouwe ouwe Likert-schaal gebruiken. Deze vraag houdt respondenten geconcentreerd en tevreden, omdat er eenvoudige, directe taal wordt gebruikt.

Likert-schalen werken beter wanneer vragen gericht zijn op één onderwerp

Alle vragen in uw enquête moeten over hetzelfde onderwerp gaan. Hierdoor krijgt u uiteindelijk nauwkeurigere resultaten. Waarom? Bij de rapportage van de gegevens kunt u zo een score analyseren die de resultaten van een aantal vragen samenvat.

Stel bijvoorbeeld deze vraag als eerste:

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de kwaliteit van het eten van vanavond?

U kunt dan verder gaan met:

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de kwaliteit van het voorgerecht vanavond?

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de kwaliteit van het hoofdgerecht vanavond?

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de kwaliteit van het nagerecht vanavond?

Maar de volgende vraag moet u in een ander gedeelte van de enquête stellen:

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de service bij de garderobe vanavond?

Als u vragen over één onderwerp groepeert en de reacties bij elkaar optelt om een score te krijgen (in dit geval een score voor de kwaliteit van het eten), krijgt u een betrouwbaarder inzicht in de houding van klanten ten opzichte van het product, de service of het evenement dat u onderzoekt.

Vragen met een Likert-schaal schrijven

Wees nauwkeurig. Likert-vragen moeten zorgvuldig worden geformuleerd om verwarring te vermijden en ze effectiever te maken. Als u vraagt naar de tevredenheid over de service in een restaurant, bedoelt u dan de service door de bediening, de obers of de maître d’? Of van allemaal? Vraagt u of de klant tevreden was over de snelheid van de service, de beleefdheid van de obers of de kwaliteit van het eten en drinken? Hoe specifieker u bent, des te beter zijn uw gegevens.

Wees zorgvuldig met bijvoeglijke naamwoorden. Als u in uw enquête woorden gebruikt om vragen te stellen over concepten, moeten respondenten wel weten wat u precies bedoelt. Uw reactieopties moeten beschrijvende woorden bevatten die gemakkelijk te begrijpen zijn. Er mag geen verwarring bestaan over welke graad hoger of groter is dan de volgende: Is ‘nogal’ meer dan ‘behoorlijk wat’? U kunt het beste beginnen met de extremen (‘buitengewoon’, ‘helemaal niet’), daarna het middelpunt bepalen van uw schaal om gematigdheid (‘gemiddeld’) of neutraliteit (‘geen van beide’) aan te geven, en tot slot zeer duidelijke termen gebruiken (‘zeer’, ‘enigszins’) voor de rest van de opties.

Bipolair of unipolair? Wilt u een vraag met standpunten die twee verschillende richtingen op gaan ten opzichte van neutraal? Bijvoorbeeld ‘houden van’ tegenover ‘een hekel hebben aan’? Of wilt u een vraag waar de reeks met mogelijke antwoorden loopt van ‘geen’ tot het maximum? In de meeste gevallen gaat de voorkeur uit naar de laatste vraag. Dit noemen we een unipolaire schaal. U kunt bijvoorbeeld beter een schaal gebruiken die gaat van ‘buitengewoon moedig’ tot ‘helemaal niet moedig’ in plaats van een schaal die loopt van ‘buitengewoon moedig’ tot ‘buitengewoon verlegen’. Mensen vinden unipolaire schalen gemakkelijker. En u weet zeker dat het ene uiteinde precies het tegenovergestelde is van het andere uiteinde. Hierdoor is de vraag methodologisch ook correcter.

U kunt het beter gewoon vragen. Uitspraken gaan gepaard met een impliciet risico. De meeste mensen zijn het vaker wel dan niet eens met uitspraken, omdat ze graag aardig en beleefd willen zijn. (Dit verschijnsel wordt meegaande antwoordvooringenomenheid genoemd.) Het is dus effectiever om een vraag te stellen dan om een uitspraak te doen.

Vijf extra tips over het gebruik van Likert-schalen

 1. Gebruik labels. Respondenten vinden genummerde schalen die alleen getallen gebruiken in plaats van woorden als reactieoptie vaak lastig omdat ze niet weten welk uiteinde van de reeks positief of negatief is.
 2. Houd het oneven. Schalen met een oneven aantal waarden hebben een middelpunt. Hoeveel opties kunt u mensen het beste aanbieden? Respondenten vinden het lastig hun standpunt te kiezen op een schaal van meer dan zeven punten. Bij meer dan zeven antwoordmogelijkheden kiezen deelnemers vaak een willekeurig antwoord. Hierdoor worden uw gegevens een stuk minder nuttig. Onze methodologen raden vijf schaalpunten aan voor een unipolaire schaal en zeven schaalpunten voor een bipolaire schaal.
 3. Houd het continu. Reactieopties moeten in een schaal op gelijke afstand van elkaar liggen. Dit kan lastig zijn als u woordlabels gebruikt in plaats van getallen. U moet dus precies weten wat uw woorden betekenen.
 4. Houd het inclusief. Schalen moeten alle mogelijke reacties bestrijken. Als u bijvoorbeeld wordt gevraagd hoe snel uw ober was en de antwoorden variëren van ‘buitengewoon snel’ tot ‘redelijk snel’, weten respondenten die vonden dat de ober helemaal niet snel was niet welk antwoord zij moeten kiezen.
 5. Houd het logisch. Voeg vraaglogica toe om de deelnemers aan uw enquête tijd te besparen. U wilt bijvoorbeeld weten of uw restaurant in de smaak is gevallen bij uw gasten, maar alleen meer info ontvangen als zij ergens ontevreden over waren. Gebruik vraaglogica, zodat alleen degenen die ontevreden zijn doorgaan naar een vraag over mogelijke verbeteringen.

U kende deze Likert-schalen waarschijnlijk al wel, ook al wist u niet dat ze zo werden genoemd. Nu weet u ook hoe u met effectieve Likert-vragen de belangrijkste onderdelen van uw enquête nog beter kunt nuanceren.

Verzend binnen een paar minuten gratis een enquête

Gebruik onze door deskundigen goedgekeurde enquêtesjablonen en krijg vandaag nog de antwoorden die u nodig hebt.

Meld u gratis aan