Laatst bijgewerkt 2 augustus 2011

Dit beloningsbeleid voor enquêtes geldt voor alle gebruikers die een enquête bij SurveyMonkey maken en een beloning toevoegen aan die enquête via de functie “Beloning toevoegen” (een “Beloning“), door een sweepstakes, directe winstkans, tegoedbon of enige andere promotie die mag worden aangeboden via de functie “Een beloning toevoegen” te bieden. Door een beloning toe te voegen aan uw enquête of door een beloning te publiceren, promoten of aan te prijzen op SurveyMonkey, gaat u akkoord met het beloningsbeleid voor enquêtes.

Sectie 1. Algemeen

1.1. Tenzij u ervoor hebt gekozen om een ​​beloning zelf te beheren, zullen beloningen worden beheerd door ePrize, LLC in overeenstemming met de officiële regels van uw beloning die worden gegenereerd en weergegeven wanneer u de gegevens van uw beloning aanpast.

1.2 Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedere beloning voldoet aan alle toepasselijke wetten, voorschriften, industrieregels en richtlijnen. U erkent dat de naleving van dit beloningsbeleid voor enquêtes niet impliceert dat alle toepasselijke wetten worden nageleefd. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van het benodigde advies in verband met uw beloning.

1.3 U mag geen gebruikmaken van de naam, handelsmerken of enig ander intellectueel eigendom van SurveyMonkey, in verband met de beloning zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

1.4 U zult alle persoonlijke gegevens van de deelnemers aan de beloningsactie die u ontvangt van ePrize behandelen in overeenstemming met de officiële regels voor uw beloning.

1.5 SurveyMonkey mag, in overeenstemming met ons privacybeleid, uw naam en contactgegevens doorsturen naar ePrize indien dit nodig is voor het beheren van uw beloning.

Sectie 2. Beperkingen voor beloningen

Een beloning mag niet:

2.1 worden toegevoegd aan uw enquête, tenzij u in de Verenigde Staten woont;

2.2 toegankelijk zijn voor of worden aangeboden aan personen die jonger zijn dan 18 jaar;

2.3 toegankelijk zijn voor of worden aangeboden aan personen die woonachtig zijn in een ander rechtsgebied dan de Verenigde Staten;

2.4 worden aangeboden met het doel om alcohol, gokken, tabak, vuurwapens, voorgeschreven medicijnen of pornografie te promoten;

2.5 een beloning bieden die (geheel of gedeeltelijk) bestaat uit alcohol, tabak, zuivel, vuurwapens, voorgeschreven medicijnen, benzine of pornografie;

2.6 een beloning bieden met een geschatte winkelwaarde van meer dan USD 500 of een geldprijs van meer dan USD 500;

2.7 de aanschaf van een product, de voltooiing van een lange enquête of andere taak, waarbij respondenten gevoelige informatie (zoals sofi-nummer of rijbewijsnummer) moeten verstrekken, of een andere vorm van tegenprestatie vereisen. Het invullen van enquêtes door een respondent mag niet meer dan 15 minuten in beslag nemen.

U mag geen beloning aan uw enquête toevoegen als u niet aan de bovenstaande vereisten voldoet.

Sectie 3. Uw beloning promoten

3.1 Alle publiciteit in verband met de beloning moet juist en accuraat zijn, en mag niet misleidend of bedrieglijk zijn of anderszins een onjuiste voorstelling van zaken geven met betrekking tot de beloning of enig ander aspect van de beloning.

3.2 U mag niet direct of indirect aangeven dat SurveyMonkey sponsor of beheerder van de beloning is.

Sectie 4. Schadeloosstelling

U vrijwaart en stelt SurveyMonkey Inc., ePrize, LLC en hun respectievelijke dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten schadeloos voor alle schade, verliezen, kosten en uitgaven van welke aard dan ook (inclusief redelijke juridische kosten) voor elke claim of reden tot actie met betrekking tot de beloning, inclusief de publiciteit of het beheer van die beloning.

Sectie 5. De rechten van SurveyMonkey

5.1 Wij kunnen alle materialen met betrekking tot uw beloning verwijderen, of uw beloning of account opschorten of annuleren als wij vaststellen dat u dit beloningsbeleid voor enquêtes schendt of als wij van mening zijn dat de verdere handhaving of administratie van uw beloning mogelijk onrechtmatig is onder de geldende wet- en regelgeving, industrieregels of richtlijnen, of kan leiden tot een onredelijk risico van aansprakelijkheid voor ons.

5.2 Wij behouden ons het recht voor om uw beloning op elk gewenst moment te beoordelen, maar wij zijn niet verplicht om dat te doen. Ons onvermogen om enige bepaling van dit beloningsbeleid voor enquêtes af te dwingen vormt geen verklaring van afstand voor die bepaling.

5.3 Dit beloningsbeleid voor enquêtes kan op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden gewijzigd. U bent onderworpen aan de meest actuele versie van dit beleid die op dat moment van kracht is. Als er sprake is van inconsistentie tussen degebruiksvoorwaarden van SurveyMonkey en dit beloningsbeleid voor enquêtes, heeft dit beleid voorrang met betrekking tot de inconsistentie.