Het verschil tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek

Ontdek de verschillen tussen kwalitatieve gegevens en kwantitatieve gegevens.

Maak vandaag nog een enquête

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek zijn complementaire methoden die u kunt combineren in uw enquêtes voor complete en diepgravende informatie.

Met kwantitatieve gegevens kunt u de algemene conclusies van uw onderzoek onderbouwen, terwijl de kwalitatieve gegevens u de details en diepgang bieden om de implicaties hiervan te doorgronden.

Om optimaal van deze methoden te profiteren in uw enquêtes, is het belangrijk dat u de verschillen tussen deze methoden begrijpt. Laten we deze eens bekijken.

Wat is het verschil tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek?

De definitie van kwantitatief onderzoek

 • Kwantitatief onderzoek is bedoeld voor het verzamelen van kille, harde feiten: de cijfers. Kwantitatieve gegevens zijn gestructureerd en statistisch van aard. Als u algemene conclusies wilt trekken op basis van uw onderzoek, onderbouwt u deze met kwantitatieve gegevens.

De definitie van kwalitatief onderzoek

 • Kwalitatief onderzoek verzamelt meer beschrijvende informatie dan meetbare feiten. Denk hierbij aan indrukken, meningen en standpunten. Een kwalitatieve enquête is minder gestructureerd. Met dit type onderzoek gaat u dieper in op het onderwerp om zo informatie te verzamelen over de beweegreden, redeneringen en houdingen van mensen. Dit geeft dieper inzicht in uw onderzoeksvragen, maar deze resultaten zijn moeilijker te analyseren.

Wanneer gebruikt u kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Met kwantitatieve gegevens kunt u het totaalplaatje in kaart brengen. Deze gegevens voegen meer details toe en voorzien uw enquêteresultaten van een menselijke stem.

Laten we eens kijken hoe de afzonderlijke methoden in een onderzoeksproject kunnen worden gebruikt.

 • Hypotheses formuleren: Met kwalitatief onderzoek kunt u gedetailleerde informatie verzamelen over een onderwerp. U kunt deze methode aan het begin van uw onderzoek toepassen om te ontdekken wat het probleem is of wat er onder de mensen leeft. Deze ideeën kunnen dan worden omgezet in hypotheses die met kwantitatief onderzoek worden bewezen.
 • Uw hypotheses valideren: Kwantitatief onderzoek biedt u de cijfers waarop u een statistische analyse kunt toepassen om zo uw hypotheses te valideren. Was dat een echt probleem of gewoon iemands perceptie? Dankzij de harde feiten die aan het licht komen, kunt u uw beslissingen baseren op objectief waargenomen feiten.
 • Algemene antwoorden zoeken: Bij kwantitatief onderzoek komen gewoonlijk meer respondenten aan het woord dan bij kwalitatief onderzoek. Het is namelijk een stuk eenvoudiger om een meerkeuze-enquête uit te voeren dan een reeks vraaggesprekken of focusgroepen. Met deze methode kunt u dus absoluut algemene vragen beantwoorden. Geven mensen de voorkeur aan u boven uw concurrenten? Welke services van uw bedrijf zijn het belangrijkst? Welke reclame spreekt het meeste aan?
 • Voeg een menselijke component toe: Kwalitatief onderzoek kan ook in de laatste fasen van uw project een zinvolle bijdrage leveren. De citaten uit open vragen geven de objectieve cijfers en trends in uw resultaten een menselijk gezicht. Ontdek uw zwakke punten door te luisteren naar hoe klanten uw bedrijf in hun eigen woorden beschrijven. Dat is een belangrijk voordeel van kwalitatieve gegevens.

Het evenwicht tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Deze twee onderzoeksmethoden zijn zeker niet in tegenspraak met elkaar. Ze gaan eigenlijk heel goed samen. De schat aan statistieken en cijfers die onze wereld van big data biedt, vormt een solide fundament om uw beslissingen op te baseren. Maar pas als we informatie bij echte mensen verzamelen, kunnen we al deze cijfers betekenis geven.

Dus hoe combineert u deze twee soorten onderzoek? Kwalitatief onderzoek is bijna altijd het beginpunt als u nieuwe problemen en kansen aan het licht wilt brengen. Later kunt u dan gedetailleerder onderzoek uitvoeren. Kwantitatieve gegevens bieden u meetwaarden om afzonderlijke problemen en kansen te bevestigen en doorgronden.

Een voorbeeld? Stel dat u een conferentie hebt gehouden en feedback wilt van de deelnemers. U meet waarschijnlijk al verschillende facetten via kwantitatief onderzoek, zoals het aanwezigheidspercentage, de algehele tevredenheid, de kwaliteit van de sprekers, de waarde van de verstrekte informatie, enz. U kunt hiervoor vragen met een gesloten einde gebruiken en de antwoorden meten.

Maar het is ook verstandig om enkele open kwalitatieve onderzoeksvragen op te nemen. Zo ontdekt u misschien wel info die u over het hoofd hebt gezien. Een paar voorbeelden:

 • Wat beviel u het meest aan de conferentie?
 • Hoe zouden we uw ervaring kunnen verbeteren?
 • Wilt u ons nog iets anders vertellen over de conferentie?

Ontdekt u een rode draad in de antwoorden op deze vragen? Dan kunt u meer onderzoek doen, uw volgende evenement aanpassen en na de volgende conferentie kwantitatieve vragen over deze onderwerpen stellen.

Stel dat verscheidene deelnemers hebben aangegeven dat de locatie moeilijk bereikbaar was. In dat geval kunt u de volgende keer kwantitatieve vragen toevoegen aan uw enquête over hoe tevreden mensen waren met de locatie of ze laten kiezen uit een lijst met mogelijke andere locaties.

Open vragen versus gesloten vragen. Een goede manier om te bepalen wanneer u het beste kunt overschakelen van de ene methode op de andere, is door u af te vragen waarom u eigenlijk open vragen gebruikt.

Stel dat u de volgende vraag hebt gesteld: “Wat vindt u van onze ijsprijzen?” Mensen antwoorden in hun eigen woorden. Ook krijgt u mogelijk een paar onverwachte reacties.

Maar bent u hier niet naar op zoek? Dan kun u misschien beter voor een kwantificeerbare reactie kiezen. Bijvoorbeeld:

Vindt u dat ten opzichte van onze concurrenten onze ijsprijzen:

 • Hoger zijn
 • Ongeveer hetzelfde zijn
 • Lager zijn

Zulke vragen zijn een stuk duidelijker voor uw respondenten. En u profiteert van consistente gegevens die u gemakkelijk kunt analyseren.

Kwalitatieve gegevens verzamelen

Er allerlei manieren om kwalitatief onderzoek uit te voeren waarmee u zeer gedetailleerde informatie ontvangt over het relevante onderwerp.

 • Vraaggesprekken. Een-op-een-gesprekken die diep ingaan op het onderwerp in kwestie.
 • Casestudy’s. Verzamelingen verhalen van klanten uit diepgravende interviews.
 • Meningen van deskundigen. Kwalitatief hoogwaardige informatie uit goed ingelichte bronnen.
 • Focusgroepen. Persoonlijke of online gesprekken met kleine groepen mensen die hun kijk geven op een product of onderwerp.
 • Open enquêtevragen. Een tekstvak in een enquête waarin de respondent zijn gedachten over het onderwerp vrijelijk kan uiten.
 • Observationeel onderzoek. Mensen bij hun alledaagse gang van zaken observeren om bijvoorbeeld hun interactie met een product te doorgronden.

Het gebruik van open vragen geeft u niet altijd de meest nauwkeurige antwoorden op belangrijke vragen. Bovendien is het lastig om de resultaten te analyseren. Mensen gebruiken namelijk verschillende woorden en zinnen om hun standpunten te beschrijven. Soms bespreken ze zelfs niet eens dezelfde onderwerpen als ze de ruimte krijgen om uitgebreid te antwoorden.

In sommige gevallen is het dan ook efficiënter om voor alleen een kwantitatieve aanpak te kiezen met uw vragen.

Waarom zou u kwantitatieve gegevens verzamelen?

Bij kwalitatieve enquêtevragen loopt u soms het risico dat ze te vaag zijn. U wilt natuurlijk niet dat uw respondenten in de war raken. Daarom is het verstandig om af te zien van vragen als “Wat vindt u van onze internetservice?” In plaats daarvan kunt u kiezen voor een kwantitatieve vraag met een gesloten einde, zoals in het voorbeeld hieronder.

De internetservice is betrouwbaar:

 • Altijd
 • Meestal
 • Ongeveer de helft van de tijd
 • Af en toe
 • Nooit

Het duurt langer om kwalitatieve vragen te beantwoorden. Respondenten hebben niet altijd het geduld om na te denken over de vraag en een uitgebreid antwoord in te vullen dat hun mening nauwkeurig weergeeft. Het is een stuk sneller om een keuze te maken uit verschillende vooraf geladen opties in een vragenlijst. Met kwantitatieve vragen kunt u meer vragen in uw enquête opnemen en zo meer reacties verzamelen.

Kwantitatieve enquêtevragen zijn gewoon beter… kwantificeerbaar. U kunt zelfs numerieke waarden toekennen aan tekstantwoorden op gesloten vragen in vragenlijsten. Deze zet u daarna om in indicatoren en grafieken. Dit betekent dat de uiteindelijke kwaliteit van de gegevens beter is. En vergeet niet dat u met nauwkeurige gegevens betere beslissingen neemt.

Voorbeelden van het gebruik van kwalitatieve en kwantitatieve vragen

In ons sjabloon voor enquêtes over klanttevredenheid vindt u goede voorbeelden over het gebruik van zowel kwalitatieve en kwantitatieve vragen om een compleet beeld te schetsen van uw bedrijf.

Kwantitatieve vragen:

Hoelang bent u al klant bij ons bedrijf?

 • Dit is mijn eerste aankoop
 • Korter dan zes maanden
 • Zes maanden tot een jaar
 • 1-2 jaar
 • 3 jaar of langer
 • Ik heb nog geen aankoop gedaan

Hoe waarschijnlijk is het dat u onze producten weer koopt?

 • Buitengewoon waarschijnlijk
 • Zeer waarschijnlijk
 • Enigszins waarschijnlijk
 • Niet zo waarschijnlijk
 • Helemaal niet waarschijnlijk

Kwalitatieve vervolgvraag:

Hebt u nog andere opmerkingen, vragen of punten van zorg?

Hieronder staat nog een voorbeeld uit onze enquête over werknemersbetrokkenheid.

Kwantitatieve vragen:

Als u een fout maakt, hoe vaak reageert uw supervisor dan op een constructieve wijze?

 • Altijd
 • Meestal
 • Ongeveer de helft van de tijd
 • Af en toe
 • Nooit

Kwalitatieve vraag:

Wat moet uw supervisor doen om zijn/haar prestaties te verbeteren?

 

U weet nu wat de definitie is van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens en de verschillen tussen deze twee onderzoeksmethoden. Hierdoor begrijpt u beter hoe u ze samen kunt gebruiken, bijvoorbeeld bij uw volgende project via één van onze door deskundigen geschreven enquêtesjablonen.

We hebben sjablonen voor alle typen vragen. Bekijk onze bibliotheek met door deskundigen ontworpen enquêtesjablonen

U bent misschien ook geïnteresseerd in:

Sjabloon voor klanttevredenheidsenquête

Wilt u weten wat klanten over u zeggen? Enquêtes over klanttevredenheid kunnen u helpen om in kaart te brengen hoe mensen denken over uw bedrijf en om feedback te verzamelen over onder andere uw klantenservice.

Ga naar pagina

Sjabloon voor betrokkenheidsenquête voor medewerkers

Wanneer u naar uw werknemers luistert, kunt u beslissingen nemen die zorgen voor tevredenere werknemers. Ga na hoe werknemers werkelijk denken over hun werk. Verzamel de feedback die u nodig hebt om uw werknemers tevreden te houden.

Ga naar pagina

Sjablonen voor evenementplanningsenquêtes

Het organiseren van een evenement is erg veel werk. Wie komen er? Wat is hun planning? Evenementenquêtes kunnen u een duidelijk beeld verschaffen. U kunt na afloop van het evenement om feedback vragen, zodat u verbeteringen kunt aanbrengen bij een volgend evenement.

Ga naar pagina

Dit is waarom miljoenen mensen op SurveyMonkey vertrouwen

Onbeperkt aantal enquêtes

Stuur zo veel enquêtes en quizzen als u wilt, zelfs als u een gratis abonnement hebt.

Snel antwoorden verzamelen

Maak en verzend gemakkelijk professionele enquêtes. Ontvang snel betrouwbare resultaten.

Goedgekeurd door experts

Gebruik kant-en-klare vragen en sjablonen die zijn goedgekeurd door onze enquêtespecialisten.

Real-time resultaten

Controleer de resultaten onderweg op elk apparaat. Ontdek trends terwijl de gegevens binnenkomen.

Nieuwe ideeën

Enquêtes hebben veel meer te bieden dan alleen antwoorden. Ontvang feedback en ontdek nieuwe perspectieven.

Gegevens waarop u actie kunt ondernemen

Ontwikkel en deel inzichten uit uw gegevens met uw team.