Vragen in studentenquêtes die waardevolle feedback opleveren

Studentenenquêtes zijn belangrijke bronnen van feedback voor docenten en zelfreflectie van studenten. Met enquêtes aan het begin, halverwege of aan het eind van het leerjaar kunt u effectieve lessen plannen, contact opnemen met studenten die problemen hebben en uw manier van lesgeven verbeteren.

Uiteraard leveren niet alle vragen uit een studentenenquête nuttige reacties op. Met de volgende vragen verzamelt u inzichten van uw studenten waarop actie kan worden ondernomen:

Geef aan welke lessen van dit jaar het gemakkelijkst of het moeilijkst waren.

Ontdek met welke onderwerpen uw studenten het meeste worstelen door ze te vragen de belangrijkste lessen te rangschikken, van het gemakkelijkst tot het moeilijkst. Uit de antwoorden blijkt welke stof relatief lastiger is, zodat u het de volgende keer anders kunt aanpakken. U kunt bijvoorbeeld een herhalingsles houden na een moeilijke les. Of meer tijd besteden om de lesinhoud te verbeteren.

Voor deze vraag kunt u een rangschikkingsvraag met slepen-en-neerzetten gebruiken. Door lessen als uw antwoordkeuzes te gebruiken, weten studenten snel weer wat tijdens de les werd behandeld. Deze interactieve vragen zijn ook nog eens leuk en ze kunnen straightlining voorkomen (wanneer een respondent uit verveling een enquête afraffelt door steeds hetzelfde antwoord te kiezen voor elke vraag). Houd het aantal antwoordopties wel beperkt! Bij tien of meer antwoordopties haken uw respondenten sneller af.

Hoeveel tijd besteed je elke avond aan je huiswerk?

Huiswerk versterkt het leerproces, maar uit sommige onderzoeken blijkt dat te veel huiswerk een negatief effect kan hebben op het welzijn. Meer dan de helft van de studenten geeft bijvoorbeeld aan dat huiswerk de belangrijkste bron van stress is. En studenten die dagelijks meer dan twee uur aan hun huiswerk besteden, hebben kans op stressgerelateerde gezondheidsproblemen.

Ontdek de huiswerkgewoonten van uw studenten met een meerkeuzevraag of een schuifregelaarvraag. Zijn er uitschieters (studenten die heel weinig of heel veel tijd kwijt zijn)? Vraag dan door naar de redenen.

Van welke activiteiten in de les leer je het meest?

U weet waarschijnlijk al welke activiteiten in de les uw studenten echt leuk vinden. Maar weet u ook van welke activiteiten ze het meeste opsteken?

Vraag het uw studenten met een meerkeuzevraag. U kunt doorvragen met een tekstvakvraag waarin ze kunnen aangeven waarom ze die activiteit zo nuttig vonden.

Met welke drie dingen wordt de les nog beter?

Als u eerder studentenquêtes hebt gehouden, weet u dat de nuttigste reacties vaak ook het meest specifiek zijn. Vraag studenten dus specifiek wat ze wel of niet leuk vinden aan uw les via een commentaarvak. De onderwerpen van deze open vraag kunnen variëren van de dynamiek in de klas, klasindeling, de lesinhoud en meer.

Geef je docent een beoordeling. Wat kan hij/zij verbeteren?

Docenten durven studenten vaak niet om persoonlijke feedback te vragen. Hoewel het spannend is om u open te stellen voor negatieve feedback, kunt u door opbouwende kritiek te vragen en er iets mee te doen nog beter worden in uw werk.

Voordat u studenten vraagt hoe u een nog betere docent kunt worden, laat u ze een beoordeling invullen via een cijfer of een schuifregelaar. Deze beoordeling is op zichzelf niet nuttig, maar u kunt er wel uw verbeteringsproces mee meten.

Wat zou je willen veranderen aan de les?

Door deze vraag gaan studenten niet alleen kritisch maar ook constructief nadenken. Hoewel u de voorstellen van uw studenten uiteraard moet beoordelen op hun haalbaarheid, laat u zien dat u luistert naar uw studenten door één of meer voorstellen uit te voeren.

Wat is je advies voor de studenten van volgend jaar?

Uit het advies dat uw studenten aan hun medestudenten geven kunt u vaak afleiden wat ze hebben meegekregen van uw lessen. Waar leggen ze de nadruk op bij hun advies: de lesindeling, de proefwerken, de onderwijsstijl? Deze vraag maakt niet alleen duidelijk wat de huidige studenten van uw lessen vinden, maar ook welke verwachting toekomstige studenten hebben op hun eerste dag.

Op welke leerprestaties ben je trots geweest dit jaar?

Door welke projecten, opdrachten of tentamens werden uw studenten trots op hun leerprestaties? Tijdens de les wordt het succes van een student vaak niet gevierd. Daarom moeten studenten hun eigen prestaties kunnen herkennen en benoemen. Dit is vooral belangrijk omdat trots zijn op leerprestaties een sterke relatie vertoont met betere schoolprestaties.

Wat wil je hierna leren?

Als u deze vraag aan het begin van het jaar stelt, kunt u uw lesinhoud afstemmen op de interesses van uw studenten. Als u deze vraag aan het eind van het jaar stelt, zet het studenten aan het denken over wat ze zelf graag willen leren. Misschien wilt u de antwoorden van uw studenten wel doorgeven aan hun docent van volgend jaar, zodat het leerproces kan worden voortgezet.

Vragen in studentenenquêtes dragen in grote mate bij aan de leerervaring van de student. Door de juiste vragen te stellen, weet u wat wel werkt in de klas en wat niet. Zo kunt u zich richten op de verbeterpunten van uw onderwijsmethodes. En daar profiteren uw studenten dan weer van.

Kijk eens hoe SurveyMonkey uw nieuwsgierigheid kan bevredigen