Goede enquêtevragen schrijven

Gebruik uw enquêtes om betrouwbare resultaten en nuttige inzichten te verzamelen.

Als u de tijd neemt om goede enquêtevragen te schrijven, bent u op het juiste pad om met betrouwbare antwoorden uw doelen te bereiken.

De eerste keuze die u moet maken, is welk type vraag u het beste kunt gebruiken. Wij bieden zowel open vragen, waarbij de respondenten opmerkingen of andere vormen van vrije tekst moeten invoeren, als gesloten vragen, waarbij respondenten een keuze maken uit een reeks opties met een gesloten einde. Deze antwoordkeuzen met een gesloten einde kunnen simpele ja/nee-opties, meerkeuze-opties, Likert-schalen en nog veel meer zijn.

En dat zijn niet de enige beslissingen! Niet alleen moet u kiezen wat voor soort vraag u wilt stellen, ook moet u bepalen hoe u deze wilt stellen. Hieronder volgen eenvoudige tips voor het opstellen van uitstekende enquêtevragen. Lees deze door en binnen de kortste keren bent u een expert in het schrijven van enquêtevragen. Maar houd de volgende punten in gedachten:

Vijf tips voor het opstellen van een fantastische enquête

 

  1. Definieer uw doelstellingen. Probeer vast te stellen welke beslissing(en) u probeert te nemen om zo uw enquête doelgerichter te maken.
  2. Werk terugwaarts. Bepaal na het opstellen van uw doelstellingen welke gegevens u moet verzamelen in uw enquête om uw beslissing te kunnen nemen.
  3. Controleer op vooroordelen. Stel geen suggestieve vragen.
  4. Doe een proefrit. Stuur uw enquête naar vrienden en collega’s voor een test. Zo kunt u controleren of uw vragen en mogelijke reacties begrijpelijk zijn en of al uw enquêtelogica werkt.
  5. Verzamel resultaten en analyseer gegevens. Nu wordt het pas echt leuk. Met de gegevens die binnenkomen van uw enquête, zou u beter moeten kunnen beslissen welk nieuwe product u wilt lanceren, hoe u meer geld kunt inzamelen bij uw volgende fondsenwervingsactie, wat u moet doen om klanten te laten terugkomen, wat u moet opdienen tijdens uw volgende feestje en nog veel meer.

Als u graag goede enquêtevragen wilt schrijven, doe dan het volgende:

  • Spreek hun taal
  • Houd het simpel
  • Blijf evenwichtig en ga vooringenomenheid uit de weg

Stel nu uw enquête op

U kunt ook een stap overslaan en een enquête maken met een door deskundigen goedgekeurde enquêtesjabloon. U kunt ook hier een voorbeeld van onze vooraf geschreven enquêtesjablonen bekijken.

Meer tips voor goede enquêtevragen:

1. Spreek hun taal:

De vuistregel is om simpele en directe taal te gebruiken. Praat met mensen in een taal die ze begrijpen. Vermijd grammaticale onduidelijkheden, zoals dubbele ontkenningen, en taalgebruik dat mensen afschrikt, zoals vakjargon of al te technische concepten. Als u verwijst naar een concept dat uw respondenten mogelijk niet kennen, neem de tijd om het uit te leggen. Vergeet niet dat deze mensen hun drukke dag onderbreken om uw enquête in te vullen en dat zij heel wat aan hun hoofd hebben. Neem bijvoorbeeld de vraag:

Hoe waarschijnlijk is het dat u zich registreert voor CookieDirect?

Deze vraag kan worden verbeterd door simpelweg wat extra details te verstrekken. Bijvoorbeeld:

CookieDirect is een leveringsservice van bakkerijproducten die elke maandagavond om 19:00 uur een nieuw soort versgebakken koekjes bij u thuis aflevert. Hoe waarschijnlijk is het dat u zich registreert voor CookieDirect?

Als u niet uitlegt waar u het over heeft, loopt u het risico dat respondenten gefrustreerd raken en uw enquête beëindigen of, erger nog, een willekeurig antwoord geven op de vraag. In het eerste geval nemen u kosten voor het verwerven van gegevens toe, terwijl in het tweede geval de kwaliteit van uw gegevens afneemt.

2. Houd het simpel:

Bespreek altijd slechts één idee tegelijk. Als in dezelfde vraag meerdere ideeën aan bod komen, wordt het moeilijk voor uw respondenten om te antwoorden en onmogelijk voor u om hun antwoorden te interpreteren. Neem bijvoorbeeld de vraag:

Hoe georganiseerd en interessant was de spreker?

Als een respondent “redelijk” antwoordt op deze vraag, wat betekent dat dan? Redelijk georganiseerd EN redelijk interessant? Buitengewoon interessant maar slecht georganiseerd? Of precies omgekeerd. Deze verwarring over hoe het antwoord moet worden geïnterpreteerd, wordt een echt probleem als u feedback wilt geven aan uw spreker. Vertelt u haar dat zij de volgende keer beter georganiseerd en interessanter moet zijn? Maak een einde aan al deze verwarring door simpelweg twee vragen te stellen in plaats van één. Bijvoorbeeld:

Hoe georganiseerd was de spreker?

Hoe interessant was de spreker?

Nu hebt u twee waarderingen voor elk idee. Hierdoor kunnen uw respondenten sneller en gemakkelijker feedback geven en kan de spreker gemakkelijker reageren op die feedback. Een win-win scenario.

3. Balans en geen vooringenomenheid:

Het schrijven van enquêtevragen waarbij respondenten naar één antwoord toe worden geleid, is in strijd met de objectiviteit van een enquête en zorgt voor vooringenomenheid bij de antwoorden die u krijgt op uw vragen. Bijvoorbeeld:

Wij denken dat onze klantenservicemedewerkers echt fantastisch zijn. Hoe fantastisch is onze klantenservicemedewerkers volgens u?

Deze vraag zal waarschijnlijk druk op uw respondenten leggen om positiever te antwoorden dan zij daadwerkelijk denken over de klantenservicemedewerkers. Hoe lost u dit op?

U kunt een effectievere vraag schrijven door te proberen zich op specifiekere kwaliteiten te richten (“fantastisch” is behoorlijk vaag en algemeen). Dit haalt de angel uit uw generalisaties. Bijvoorbeeld:

Hoe behulpzaam zijn onze klantenservicemedewerkers volgens u?

Zelfs met deze verandering is de vraag echter nog steeds enigszins geneigd om positieve reacties op te leveren. U kunt het beste helemaal vermijden uw eigen mening te geven in een vraag, aangezien deze mening de antwoorden kleurt. Dit is echter niet altijd mogelijk. Probeer in dat geval de enquête als geheel zo evenwichtig mogelijk te houden. Geef sommige van uw enquêtevragen een positieve draai en andere een negatieve. Bijvoorbeeld:

Hoe behulpzaam zijn onze klantenservicemedewerkers gemiddeld?

Hoe gefrustreerd raakt u gemiddeld wanneer u praat met onze klantenservicemedewerkers?

Door de toon van uw enquête evenwichtig te houden, kunt u ervoor zorgen dat u de “ware” mening van mensen krijgt in plaats van wat zij denken dat u wilt horen. Dit helpt u de juiste beslissingen te nemen en waarschuwt u als u een probleem hebt.

Aanvullende hulpbronnen:

Er komt meer kijken bij het verzamelen van inzichten dan het schrijven van een goede enquête. Voor meer informatie over het ontwerpen en maken van enquêtes, lees ook hoe u enquêtes kunt opstellen en hoe u de uitvoering van enquêtes kunt plannen. U vindt ook info over enquêteontwerp in onze blog over enquêtemethodologie.

Dit is waarom miljoenen mensen op SurveyMonkey vertrouwen

Onbeperkt aantal enquêtes

Stuur zo veel enquêtes en quizzen als u wilt, zelfs als u een gratis abonnement hebt.

Snel antwoorden verzamelen

Maak en verzend gemakkelijk professionele enquêtes. Ontvang snel betrouwbare resultaten.

Goedgekeurd door experts

Gebruik kant-en-klare vragen en sjablonen die zijn goedgekeurd door onze enquêtespecialisten.

Real-time resultaten

Controleer de resultaten onderweg op elk apparaat. Ontdek trends terwijl de gegevens binnenkomen.

Nieuwe ideeën

Enquêtes hebben veel meer te bieden dan alleen antwoorden. Ontvang feedback en ontdek nieuwe perspectieven.

Gegevens waarop u actie kunt ondernemen

Ontwikkel en deel inzichten uit uw gegevens met uw team.