Leuk dat je de diaconie wilt helpen bij het in kaart brengen van de doelen en initiatieven waar onze gemeenteleden bij betrokken zijn. Ook hoopt de diaconie samen met jullie een doel of initiatief te kiezen voor de uitgangscollecte tijdens de vastenperiode die zal worden gehouden in de periode van 6 maart t/m 20 april 2019. Met jullie hulp hopen wij als diaconie meer aandacht te kunnen geven aan initiatieven die leven bij gemeenteleden. 

Deelname aan de enquête is anoniem en kan tot en met 15 februari 2019.

Hartelijk dank voor jullie hulp!

Question Title

* 1. Bij welk doel/initiatief ben jij actief betrokken?

Question Title

* 2. Op welke manier ben jij betrokken bij dit doel/initiatief? (Denk aan financieel, als vrijwilliger, werkzaam bij, ontvanger etc.)

Question Title

* 3. Zou je dit doel/initiatief willen voordragen voor de uitgangscollecte tijdens de vastentijd?

Question Title

* 4. Zou je op een andere manier aandacht willen hebben voor dit doel/initiatief in de Nieuwe Kerk? (Denk aan werving, financieel,berichten plaatsen etc.)

Question Title

* 5. Hieronder heb je de gelegenheid om nog eventuele opmerkingen en/ of suggesties te plaatsen.

T