Hoe volwassen zijn jullie op het gebied van benefitmanagement, vul onderstaande vragenlijst in en bekijk direct je score! Geef je emailadres op om kans te maken op een gratis workshop benefitmanagement.

Question Title

* 1. Email (nodig voor verloting gratis deelname aan workshop Benefitmanagement)

Question Title

* 2. Ieder initiatief in onze organisatie heeft een businesscase

Question Title

* 3. De geplande benefits voor het gehele portfolio zijn bekend

Question Title

* 4. De gerealiseerde benefits van het gehele portfolio zijn bekend

Question Title

* 5. Benefits zijn in lijn met de te behalen organisatiestrategie

Question Title

* 6. We volgen van elk initiatief in hoeverre de benefits gerealiseerd worden

Question Title

* 7. we gebruiken opgedane kennis en ervaring over al dan niet behaalde benefits bij toekomstige beslissingen

Question Title

* 8. Iedereen in de organisatie kent zijn of haar verantwoordelijkheden ten aanzien van realisatie van benefits

Question Title

* 9. In onze organisatie wordt sturen op benefits belangrijker gevonden dan sturen op resultaten

T