Enquête seksuele relationele vorming in het basisonderwijs

Seksuele relationele vorming wordt weergegeven met de afkorting: SRV.

Question Title

* 1. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 2. Wat is uw geslacht?

Question Title

* 3. Bent u werkzaam in ....

Question Title

* 4. Heeft u wel eens SRV lessen gegeven?

Question Title

* 5. Gebruikt u tijdens de lessen een methode of lespakket?

Question Title

* 6. Doet u school mee met de Week van de Lentekriebels?

Question Title

* 7. Maakt u school gebruik van een methode of lespakket voor seksuele vorming? Zo ja, welke?

Question Title

* 8. Welke onderwerpen vindt u belangrijk voor SRV op de basisschool?

Question Title

* 9. Wat is volgens u nodig voor een goede SRV les?

Question Title

* 10. Speelt uw persoonlijkheid, visie en/of achtergrond een rol in het wel/niet geven van SRV?

T