Deze survey heeft als doel het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop Hybride werkvormen tot optimale teamsamenwerking, organisatievorming of ondersteuning van het ecosysteem leiden. Aspecten die daarin worden meegenomen zijn de impact op productiviteit, duurzaamheid (arbeidssatisfactie en maatschappelijke verantwoordelijkheid) en innovatievermogen. Onderzocht wordt hoe activity based working op ieder van de drie niveaus ingevuld zou kunnen worden.
Kenmerken organisatie & respondent

Question Title

1. Bedrijfsgrootte (aantal werknemers)

Question Title

2. Aantal locaties in Nederland

Question Title

3. Aantal landen waar het bedrijf is gevestigd

Question Title

4. Type organisatie

Question Title

7. Wat is uw functie?

Question Title

8. Welke rol beschrijving past het best bij u?

Question Title

9. Heeft u beslissingsbevoegdheid bij het bepalen van de investeringen met betrekking tot collaboratietechnologie?

T