Beste ouder en /of leraar van basisschool De Wegwijzer,

De laatste jaren zijn onderwerpen als antipestbeleid, sociale vaardigheden en burgerschap steeds belangrijker geworden in het onderwijs aan onze kinderen. Scholen zijn sinds een aantal jaar verplicht om aan te tonen op welke manier het sociale klimaat op school gezond blijft.

De Wegwijzer werkt al een aantal jaar met de Kanjertraining. Uit onderzoek blijkt dat de Kanjertraining vooral effect heeft als ouders de training ondersteunen.

Op woensdagavond 19 april organiseert de Medezeggenschapsraad een thema-avond over de Kanjertraining.
(op de weblog stond per abuis dat het om de dinsdagavond gaat, maar het betreft woensdag 19 maart)

Tijdens de avond gaan we in gesprek over de inhoud van de kanjertraining. Vanuit het team zal Anke een toelichting geven op de training en laten zien wat de leerlingen leren in deze methode.

Als voorbereiding op de avond willen we u vragen de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst bevat 7 vragen.
Ook als u niet kunt/wilt komen naar de thema-avond zijn we ook heel benieuwd naar uw reactie. 

Dus praat mee door de vragenlijst in te vullen en/of deel te namen aan de thema-avond.


Alvast bedankt,
De Medezeggenschapsraad Wegwijzer Elst

Marjan Visser
Simone Vink-Peters
Simone Pilon-Bol
Tineke Touwen
Anke Diepenbroek
Janneke van Ewijk

T