1. Covid-19 en achterstandswijken

NOS Nieuws probeert in kaart te brengen wat de gevolgen van de coronacrisis zijn o.a. in achterstandswijken. We vragen u als huisarts in zo'n wijk vriendelijk om onze vragen te beantwoorden. De resultaten willen we geanonimiseerd verwerken in reportages voor het NOS Journaal, het Radio 1 Journaal en NOS.nl.

Question Title

1. Contactgegevens

Question Title

2. Bij hoeveel van uw patienten is coronabesmetting vastgesteld of waarvan u vermoedt dat ze covid-19 hebben?

Question Title

3. Zijn er onder de covid19-patienten mensen met ernstige verschijnselen (eventueel doden) en wilt u iets vertellen over de achtergronden?

Question Title

4. Heeft u de indruk dat uw patienten een verhoogd risico hebben om covid19 op te lopen in vergelijking met mensen die niet in een achterstandswijk wonen?

Question Title

5. Indien u de vorige vraag met JA heeft beantwoord, welke factoren ziet u bij uw patienten in de wijk die er mogelijk voor zorgen dat ze een verhoogd risico hebben om covid19 op te lopen?

Question Title

6. Zijn er factoren die het verloop van de ziekte bij uw patienten mogelijk extra verzwaren? Te denken is aan overgewicht, ongezonde leefstijl, kleine behuizing enzovoorts.

Question Title

7. Ziet u, los van de directe gezondheidsklachten, andere gevolgen van de coronacrisis bij uw patienten?

Question Title

8. Bent u het eens of oneens met de volgende stelling: Het coronavirus treft ons allemaal, maar mensen in achterstandswijken meer dan anderen.

Question Title

9. Hoe zou u in het algemeen de gezondheidssituatie van uw patientenpopulatie kwalificeren?

Question Title

10. Hoeveel van uw patienten hebben een migratie-achtergrond (schatting)

Question Title

11. Wilt u verder nog iets toelichten of opmerken of kent u een casus die u zou willen delen?

Question Title

12. Wilt u eventueel meerwerken aan een item van de NOS (wat wij hopen), laat dan hier a.u.b. uw emailadres achter.

Page1 / 1
 

T