• Français
  • Nederlands
In het kader van een federale oefening om mee te werken aan het beleid van de Verenigde Naties op het vlak van duurzame ontwikkeling (SDG’s) vraagt men ons om een stakeholderbevraging te doen zodat we in ons jaarverslag die onderwerpen aan bod kunnen laten komen die de mensen willen weten. Deelname is geheel vrijblijvend en de gegevens worden anoniem verwerkt.

Question Title

* 1. Werkt u bij de FOD Financiën?

Question Title

* 2. U beantwoordt deze enquête vanuit het volgende standpunt:

Question Title

* 3. Hieronder vindt u een aantal vragen over de activiteiten van de FOD Financiën. Duid alle vragen aan die u interesseren. 

T