Introductie

 
10% of survey complete.
Hartelijk dank dat u wil meewerken aan dit onderzoek*

Wat vindt u belangrijk?
Deze vragenlijst gaat over wat oudere mensen met kanker belangrijk vinden in de zorg.
Op basis van de antwoorden geven wij advies over waar meer aandacht aan moet worden besteed in de zorg.

Wij vragen u om uw ervaringen die u heeft met de zorg en hoe u met de gevolgen van uw ziekte omgaat in het dagelijks leven met ons te delen in deze vragenlijst. Ook als uw ervaringen van langer geleden zijn, vinden we deze belangrijk.

De vragen bestaan steeds uit een aantal uitspraken, waar u kunt aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent. En we stellen u een aantal open vragen. Het invullen kost u ongeveer 20 minuten.

Vertrouwelijkheid
Wij gaan vertrouwelijk met uw antwoorden om. Dat betekent dat niemand buiten de onderzoekers uw antwoorden kan zien en niemand weet dat de antwoorden van u zijn.

Heeft u vragen over de vragenlijst? Mail of bel met Marieke Zwerver van de Vrije Universiteit via m.zwerver@vu.nl of 020-5987231

Nogmaals bedankt voor uw medewerking.

Marieke Zwerver
Onderzoeker
Athena Instituut/Vrije Universiteit Amsterdam


*Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Athena Instituut, onderdeel van de Vrije Universiteit, in samenwerking met de ‘ Patiëntenbeweging-levenmetkanker’ en gefinancierd door KWF Kankerbestrijding.

T