13% of survey complete.
Drogisten Weekblad informeert u graag over actuele onderwerpen. Om actuele thema’s in de drogisterijmarkt te peilen is Drogisten Weekblad gestart met een online DW-panel. Alle drogisterijen kunnen deelnemen aan korte onderzoeken van slechts enkele vragen. Individuele gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. De onderzoeksresultaten worden door het onafhankelijke marktonderzoekbureau Marktdata.nl gerapporteerd in de eerst volgende RVK-editie. Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan dit korte onderzoek.
Hoe verwacht u dat uw winkelomzet zich dit jaar (2018) zal gaan ontwikkelen ten opzichte van het jaar 2017?

Question Title

Hoe verwacht u dat uw winkelomzet zich dit jaar (2018) zal gaan ontwikkelen ten opzichte van het jaar 2017?

T