Introductie

Geachte bezoeker,

Modus Vivendi vindt het belangrijk om van u te horen wat u vindt van haar dienstverlening en werkzaamheden. Eén van de manieren waarop wij daar achter proberen te komen is door het houden van online enquêtes. Wij hopen dat u de bereidheid heeft aan deze enquête mee te werken. Wij proberen zoveel mogelijk te leren van de input die u ons levert. 
De enquête bestaat uit 20 vragen en is volstrekt anoniem.
Wij waarderen uw bijdrage en danken u bij voorbaat voor uw medewerking!

T