Question Title

* 1. Naam organisatie

Question Title

* 2. Vestigingsplaats hoofdkantoor

Question Title

* 3. Website

Question Title

* 4. Belangrijkste werkgebied(en)

Question Title

* 5. Wat was in 2020 het meest bijzondere/maatschappelijk relevante/aansprekende onderzoek van uw organisatie?

(De TW-redactie zal u op basis van deze input mogelijk benaderen voor een interview, reportage of kort bericht voor de special R&D)

KENGETALLEN (per 31-12-2020)

Question Title

* 6. Omzet (in mln. €, excl. omzetbelasting), evt. jaarbudget (bij decimalen a.u.b. een punt gebruiken)

Question Title

* 7. % eerste geldstroom (directe overheidsgelden) in omzet/budget

Question Title

* 8. % tweede geldstroom (zelfstandige publieke organisaties zoals de NWO) in omzet/budget

Question Title

* 9. % derde geldstroom (projectgebonden financiering) in omzet/budget

Question Title

* 10. Aantal werknemers (met vast dienstverband voor bepaalde en onbepaalde tijd, plus het gemiddelde aantal ingehuurde werknemers over het jaar; in fte's)

Question Title

* 11. % hbo'ers en academici

Question Title

* 12. Hoeveel moeite had u vorig jaar met het invullen van vacatures?

Question Title

* 13. Aantal gestarte octrooiaanvragen in 2020

Question Title

* 14. Aantal peer reviewed technisch-wetenschappelijke publicaties in 2020

Question Title

* 15. Aantal spin-off bedrijven in 2020

Question Title

* 16. In welke categorie valt uw instituut? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 17. Door de covid-19 pandemie...

Question Title

* 18. Contactpersoon

Question Title

* 19. Commentaar/aanvulling(en) (max. 500 karakters)

Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête!

T