Introductie

DE DEADLINE VAN 4 JANUARI 2017 (11.00 UUR) IS VERLOPEN. WIJ STELLEN HET DESONDANKS OP PRIJS DAT JE DE ENQUÊTE NOG INVULT. GEWELD TEGEN POLITIE HEEFT NAMELIJK ONZE BLIJVENDE AANDACHT. JE REACTIE KUNNEN WIJ ALLEEN NIET MEER MEENEMEN IN ONZE EERSTE ANALYSE.

Beste collega's, 

De ACP vindt het belangrijk dat politiemensen veilig en gezond hun werk kunnen blijven doen. Het afgelopen Oud en Nieuw kwamen wederom verschillende collega's in het nauw terwijl ze hun werk deden. Geweld tegen politiemensen tijdens de jaarwisseling is een onderdeel van het bredere probleem van geweld tegen politiemensen. Overigens staan zij hierin niet alleen, ook andere hulpverleners worden geconfronteerd met geweld. Geweld tegen hulpverleners is behalve een praktisch probleem bovenal een maatschappelijk probleem. Een dringend probleem dat vraagt om een politieke oplossing. 

Wij roepen daarom de politiek op om binnen nu en twee dagen te komen met een oplossing(srichting). Genoeg gepraat, het is tijd voor actie! Een oplossing moet recht doen aan de ervaring van collega's op de werkvloer, vindt de ACP. Daarom hieronder een aantal vragen die moeten helpen om de oplossings(richting) te toetsen of als deze uitblijft een aantal doelen voor te leggen aan de politiek.

Naast deze (korte) vragenlijst hebben we uiteraard ook binnen de politieorganisatie contact met een aantal specialisten.

Wij hopen dat je de tijd neemt om de (korte) vragenlijst in te vullen. 

Met vriendelijke groet, 

Gerrit van de Kamp (voorzitter Politievakbond ACP)

T