Screen Reader Mode Icon
In de recent afgesloten cao VVT is de afspraak gemaakt dat werknemers die 45 jaar gewerkt hebben in de sector Zorg en Welzijn in de gelegenheid worden gesteld om te stoppen met werken. Hiervoor kan 3 jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd per jaar een financiële bijdrage van €19.000,- van de werkgever worden ingezet. Deze regeling is nog niet van kracht maar wordt momenteel door partijen uitgewerkt.  Om inzicht te krijgen in de doelgroep, de omvang en de wensen van de werknemers willen wij jullie vragen om onderstaande enquete in te vullen. Dit kunnen wij dan weer meenemen in de verdere uitwerking van de gemaakte afspraken. Bij voorbaat dank voor het invullen. 

Question Title

* 1. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 2. Bent u nu werkzaam in de VVT (verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg)?

Question Title

* 3. In welke functie bent u werkzaam?

Question Title

* 4. Hoeveel jaren werkt u bij uw huidige werkgever in de VVT?

Question Title

* 5. Hoeveel contracturen heeft u op dit moment?

Question Title

* 6. Werkt u onregelmatig?

Question Title

* 7. Heeft u ook in andere sectoren gewerkt binnen Zorg en Welzijn?

Question Title

* 8. Zo ja, in welke sectoren binnen Zorg en Welzijn heeft u gewerkt ?

Question Title

* 9. Heeft u nu of binnen 2 jaar 45 jaar of langer in de sector Zorg en Welzijn gewerkt (inclusief als laatste in de VVT)?

Question Title

* 10. Kunt u uw werk verleden aantoonbaar maken?

Question Title

* 11. Indien u het werkverleden aantoonbaar kan maken , op welke wijze kunt u dat?

Question Title

* 12. Bent u van plan of denkt u erover na om te stoppen na 45 jaar werken?

Question Title

* 13. Wilt u hierbij gebruik maken van de regeling eerder stoppen met werken zoals afgesproken in de cao VVT?

Question Title

* 14. Mogen wij naar aanleiding van deze enquete contact met u opnemen over de regeling stoppen na 45 jaar werken?

Question Title

* 15. Zo ja, kunt u hieronder uw contactgegevens invullen?

Question Title

* 16. Bedankt voor het invullen van deze enquête!

0 van 16 beantwoord
 

T