Toelichting/ doel van deze enquête

Met deze enquête willen wij onderzoeken wat de overlap is tussen de werkzaamheden van de manueel therapeut en de sport fysiotherapeut en of er behoefte is aan scholing en/of gezamenlijke bijeenkomsten.
Daarnaast willen wij graag weten hoe het staat met de samenwerking tussen de manueel therapeut en de sport fysiotherapeut. Dit inzicht willen de NVMT en de NVSF gebruiken om te beoordelen hierin samen aandacht voor te vragen met scholing en/of gezamenlijke bijeenkomsten.

De enquête is een gezamenlijk initiatief van de NVMT en de NVFS.

Question Title

* 1. Hoeveel mensen met een sportletsel behandelt u gemiddeld per maand?
Let op: het gaat hierbij om het aantal sporters, niet het aantal verrichte behandelingen.

Question Title

* 2. Met welke hulpvragen en/of indicaties komen mensen met een sportletsel bij u voor behandeling?

Question Title

* 3. Heeft u na de opleiding sportfysiotherapie aanvullende nascholing gevolgd voor het behandelen van sporters?

Question Title

* 4. Zo ja, welke aanvullende scholing heeft u gevolgd?
Naam en jaar van deze scholing

Question Title

* 5. Zou u de competenties die u heeft verworven in deze nascholing nader kunnen toelichten?

Question Title

* 6. Wat zou u verder aan (aanvullende) kennis en/of vaardigheden willen verwerven om mensen met een sportletsel nog beter te kunnen behandelen? (vul 'geen' in als u geen verdere wensen heeft)

T