Geachte binnenstadbewoner,

In elke stad leven duiven, ook in Zutphen. Het zijn vriendelijke beestjes, maar ze kunnen overlast geven. De Stichting Stadsduiven Zutphen zet zich sinds 2002 in om de overlast van duiven in het centrum te beperken. Dat doen we op een diervriendelijke manier. We hebben duiventillen geplaatst waarin de duiven kunnen nestelen. De gelegde eieren worden verwisseld zodat het aantal duiven binnen de perken blijft. De duiven krijgen in het hok ook voer. De bedoeling is dat de duiven hun behoefte in het duivenhok doen, en niet op straat. Een duifvriendelijke aanpak dus. We kunnen dit doen met de steun van bewoners, ondernemers, dierenbeschermingsorganisaties en de gemeente Zutphen.

De eerste duiventil kwam in 2004. In 2012 hebben we een tweede til geplaatst, op het dak van Engelen schoenmode in de Beukerstraat. Deze til is bedoeld om iets te doen aan de overlast in de Beukerstraat en de Frankensteeg.

Nu onze tweede til er twee jaar staat, willen we graag weten hoe u de overlast van stadsduiven op dit moment ervaart. En of u nu minder of juist meer overlast hebt dan bij onze vorige meting.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

1. Had u al eerder gehoord van de duiventillen van de Stichting Stadsduiven Zutphen?

2. Heeft u wel eens contact opgenomen met de Stichting Stadsduiven Zutphen?

3. Hoe ervaart u de duivenoverlast in de binnenstad van Zutphen?

4. Als u duivenoverlast ervaart, om wat voor overlast gaat het dan? U mag meerdere antwoorden kiezen.

5. Als u duivenoverlast ervaart, op welk tijdstip van de dag is dat dan?

6. Als u duivenoverlast ervaart, in welke straat is dat dan?

7. Is de overlast van stadsduiven de laatste jaren volgens u toe- of afgenomen?

8. Ruimte voor aanvullende opmerkingen:

9. Uw naam, adres, telefoonnummer of email (invullen is niet verplicht):

T