Algemeen stelt het NVKVV dat het opnemen van een mandaat een grote verantwoordelijkheid betreft. 

Question Title

* 1. Selecteer het mandaat waarvoor u zich wenst op te geven.

Question Title

* 2. Uw naam

Question Title

* 3. Uw voornaam 

Question Title

* 4. Adres (volledig adres)

Question Title

* 5. Rijksregisternumer

Question Title

* 6. Telefoon/GSM

Question Title

* 7. E-mailadres

Question Title

* 8. Geboortedatum en -plaats

Question Title

* 9. persoonlijkheid en attitude

Question Title

* 10. Huidige werkplaats

Question Title

* 11. Huidige functie

Question Title

* 12. Vorige werkervaringen

Question Title

* 13. Publicaties en rapporten

Question Title

* 14. Eerdere ervaringen in het opnemen van een mandaat

Question Title

* 15. Basisdiploma

Question Title

* 16. Bijkomend diploma

Question Title

* 17. BBT/BBK

Question Title

* 18. Bijkomende opleidingen (voorbeelden: juridisch expert, kennis RIZIV
wetgeving, Good Clinical Practice, management, financiële analyses, …)

Question Title

* 19. Talenkennis

Question Title

* 20. MOTIVATIE tot het opnemen van dit mandaat 

T