Question Title

* 1. Wat is je naam?

Question Title

* 2. Wat is je functie?

De volgende vragen gaan over je mening over 'eh' en je gebruik ervan in het dagelijks leven. Je hoeft de vragen niet te beantwoorden in de context van je werk.

Question Title

* 3. Hoe vaak gebruik je 'eh'?

Question Title

* 4. Zeg je vaker 'eh' of 'ehm'?

Question Title

* 5. Gebruik je 'eh' eerder met vrienden of met gezagsdragers? Licht je antwoord toe.

Question Title

* 6. Stoor je je weleens aan iemands 'eh'? Zo ja, kun je een voorbeeld geven?

Question Title

* 7. Heb je het weleens met iemand over 'eh' gehad? Zo ja, kun je de context beschrijven?

Question Title

* 8. Vind je 'eh' eerder nuttig of hinderlijk? Licht je antwoord toe.

Question Title

* 9. Wat betekent 'eh' volgens jou?

0 van 9 beantwoord
 

T