Het bestuur van Jong Arcen wil graag meer inzicht krijgen in wat er allemaal speelt binnen en buiten de vereniging. Om hier meer informatie over te krijgen zijn er verschillende enquêtes opgesteld voor verschillende doelgroepen om te kijken hoe iedere doelgroep denkt over bepaalde zaken m.b.t. Jong Arcen. Met de uitslagen van de enquêtes gaat het bestuur aan de slag om te bekijken of de eventueel gewenste aanpassingen/aanbevelingen te realiseren zijn. Ook zullen de uitslagen meegenomen worden in de toekomstvisie van Jong Arcen.

De enquêtes zijn volledig anoniem.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar: hopman(at)jongarcen.nl of secretariaat(at)jongarcen.nl.

* Vragen waar antwoord verplicht is.

Question Title

* 1. Mijn kind(eren) is (zijn) geen lid van Jong Arcen omdat:

Question Title

* 2. Wat is/zijn de belangrijkste redenen om een lidmaatschap bij Jong Arcen te overwegen/te behouden?

Question Title

* 3. Wat zou Jong Arcen in uw ogen beter kunnen doen zodat een lidmaatschap voor uw kind wellicht meer voor de hand ligt/blijft?

Question Title

* 4. Jong Arcen werkt op basis van de voormalige “jonge wacht”, beter bekend als “scouting”. Dat is ook de reden dat kaderleden en senioren een bij officiële activiteiten een uniform dragen en de junioren een Jong Arcen T-shirt. Daarbij willen we kinderen graag vaardigheden aanleren en plezier laten beleven in het buiten zijn.  Wat vindt u hiervan?

Question Title

* 5. Lijkt het u leuk om als leiding club te willen draaien of lid te worden van een commissie die zich inzet voor de kinderen of vereniging

Question Title

* 6. Jong Arcen streeft naar transparantie. Op welke manier(en) zou Jong Arcen hun transparantie en zichtbaarheid kunnen verbeteren?

Question Title

* 7. Dit wil ik nog kwijt aan het bestuur:

T