Drielanden

Hartelijk dank dat u deze enquête in wilt vullen!

Deze enquête is onderdeel van mijn stageproject bij ecologisch adviesbureau Bureau Waardenburg. Het gaat in dit project om de betrokkenheid van bewoners bij de natuur en ecologie bij hen in de buurt. En de natuur en ecologie in Drielanden is iets om trots op te zijn. U kunt hier als bewoner een belangrijke bijdrage aan leveren, soms al met kleine handelingen. Op basis van uw input in deze enquête kan ik u informatie geven waar zowel u als de natuur in de wijk wat aan heeft.

Met vriendelijke groet,
Froukje Walstra.

* Voelt u zich trots om in Drielanden te wonen?

* Wat maakt volgens u een groene wijk?

* In Drielanden en omgeving worden jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd die te maken hebben met de natuur. Heeft u wel eens meegedaan aan onderstaande activiteiten?

  Nee, ik heb er nog nooit van gehoord Nee, ik heb er wel van gehoord, maar nooit meegedaan Ja, ik heb een keer meegedaan Ja, ik heb meerdere keren meegedaan
Snoeidag
Lentekriebels
Oogstfeest
Een begeleide wandeling in de buurt

* Als u bij de vorige vraag bij één van de activiteiten "nee" heeft ingevuld: Zou het u leuk lijken mee te doen met de betreffende activiteit?
Als u bij de vorige vraag bij één van de activiteiten "ja" heeft ingevuld: Vond u het leuk om mee te doen met de betreffende activiteit? Wat vond u wel of niet leuk?

T