De website www.inveiligehanden.nl is gericht op het voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag binnen organisaties die met vrijwilligers werken. Momenteel zijn we bezig de website aan te passen. Graag willen we bestuursleden, vrijwilligerscoördinatoren, beleidsmakers en beslissers vragen om 4 vragen te beantwoorden. Welke tekstformulering spreekt jou het meeste aan?

Met vragen over deze enquête kun je terecht bij Maaike Pekelharing, expert Sociale Veiligheid bij Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk.

Question Title

* 1. Stel, je bent op een website over sociale veiligheid en vrijwilligerswerk. Door welk van onderstaande teksten wil je meer weten over het werven van betrouwbare vrijwilligers?

  Spreekt me niet aan Spreekt me een beetje aan Spreekt me aan Spreekt me erg aan
Nieuwe vrijwilligers, hoe dragen die bij aan een veilige omgeving?
De juiste vrijwilligers aannemen
Hoe voorkom ik dat ik foute vrijwilligers aanneem?
Wij kennen onze vrijwilligers!
Vrijwilligers werven

Question Title

* 2. Stel, je bent op een website over sociale veiligheid en vrijwilligerswerk. Door welk van onderstaande teksten wil je meer weten over de risico's op grensoverschrijdend gedrag in jouw vrijwilligersorganisatie?

  Spreekt me niet aan Spreekt me een beetje aan Spreekt me aan Spreekt me erg aan
Waar kan jouw organisatie risico’s verhelpen?
Weten waar problemen kunnen ontstaan
Wat kan er eigenlijk fout gaan bij mijn organisatie?
We kennen onze zwakke plekken!
Risico’s in kaart

Question Title

* 3. Stel, je bent op een website over sociale veiligheid en vrijwilligerswerk. Door welk van onderstaande teksten wil je meer weten over omgangs- en gedragsregels voor vrijwilligers?

  Spreekt me niet aan Spreekt me een beetje aan Spreekt me aan Spreekt me erg aan
Omgangs- en gedragsregels
Iedereen weet hoe we met elkaar omgaan
Hoe maak ik het voor iedereen duidelijk hoe we met elkaar omgaan?
Goede afspraken maken
Hoe spreek je af wat gewenst of ongewenst is?

Question Title

* 4. Stel, je bent op een website over sociale veiligheid en vrijwilligerswerk. Door welk van onderstaande teksten wil je meer weten over hoe het werkt met een vertrouwenspersoon?

  Spreekt me niet aan Spreekt me een beetje aan Spreekt me aan Spreekt me erg aan
Vertrouwenspersoon
Iedereen kent de vertrouwenspersoon
Hoe creëer ik een veilige plek waar mensen kunnen aankloppen?
Iedereen kan zijn verhaal kwijt
Is er een veilige plek waar mensen hun verhaal kwijt kunnen?

Question Title

* 5. Opmerkingen:

Question Title

* 6. Als je wilt meehelpen om de nieuwe website te testen, laat dan hieronder je contactgegevens achter.

T