Enquête Trainingen & Masterclasses

Persoonsgegevens

Question Title

* 1. Naam deelnemer

Question Title

* 2. Datum van de training

Datum
Training

Question Title

* 5. Voldeed de training aan je verwachtingen?

Question Title

* 6. Wat is de reden dat de training wel of niet aan je verwachtingen voldeed?

Question Title

* 7. Wat sprak jou het meest aan in deze training?

Question Title

* 8. Training

  Slecht Matig Voldoende Goed Uitstekend
Moeilijkheidsgraad van de training
Praktische toepasbaarheid in werk
Tempo van de training
Duur van de training (dagdelen)
De locatie waar de training is gehouden
De catering

Question Title

* 9. Trainer

  Slecht Matig Voldoende Goed Uitstekend
Kennis van de trainer
Manier van doceren
Hoe komt de trainer over
Bijdrage van de trainer

Question Title

* 10. Wat is je eindoordeel?

Question Title

* 11. Overige opmerkingen

T