Bedankt dat u de enquête over de warmtetransitie wilt invullen. Alle Nederlandse gemeenten moeten vóór het einde van dit jaar een Transitievisie Warmte klaar hebben: een plan over hoe en in welke volgorde hun buurten de komende 30 jaar overgaan van verwarmen met aardgas naar verwarmen met duurzame bronnen. Om dit plan op te stellen, wil uw gemeente weten of u al bekend bent met het onderwerp ‘aardgasvrij wonen’ en welke stappen u al neemt om aardgasverbruik te verminderen.

De vragenlijst is anoniem. Antwoorden zijn dus niet naar u als persoon te herleiden en worden gebruikt bij het opstellen van dit gemeentelijk plan. Deze vragenlijst kan worden ingevuld tot en met 19 mei 2021. Het invullen van de enquête kost u 2 tot 5 minuten. Bij vragen kunt u mailen naar het volgende adres: warmtetransitie@SAMEEN.nl.
0 van 7 beantwoord
 

T