Deze enquête betreft enkel epileptische patiënten in vruchtbare leeftijd.

Deze enquête werd zo opgesteld dat uw antwoorden anoniem zijn. U vindt meer informatie over het privacybeleid van SurveyMonkey op de volgende webpagina: https://nl.surveymonkey.com/mp/policy/privacy-policy/

Question Title

* 1.  Neemt u een geneesmiddel dat natriumvalproaat bevat (Depakine, Valproaat EG, Valproaat Mylan, Valproaat Sandoz)?

Question Title

* 2. Wist u dat natriumvalproaat, in bepaalde gevallen negatieve gevolgen kan hebben op de ontwikkeling en/of de gezondheid van kinderen geboren uit vrouwen die dit geneesmiddel nemen?

Question Title

* 3. Heeft u informatie betreffende de zwangerschap en het nemen van natriumvalproaat gekregen van één of meerdere van de volgende gezondheidszorgbeoefenaars?

Question Title

* 4. Heeft men u informatie over de volgende vragen gegeven?

  Ja Neen
Het belang om uw anti-epileptische behandeling verder te zetten
De risico’s voor het ongeboren kind
Anticonceptie
Geen

Question Title

* 5. Heeft u een van volgende materialen ontvangen van gezondheidszorgbeoefenaars in 2016?

T