1. Overgangsklachten in de praktijk

Hartelijk dank voor uw deelname aan de enquete over de behandeling van overgangsklachten* in de praktijk. Door het invullen van deze enquete (wat ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag zal nemen), helpt u inzicht te krijgen in de voedings- dan wel leefstijlgerelateerde aanpak van dergelijke klachten door de beroepsgroep. De resultaten zullen worden gecommuniceerd via de site van de NTVD en als basis dienen voor een specifiek voedings- en leefstijladvies voor vrouwen in de overgang.

*Met overgangsklachten worden hier bedoeld: hetzij klachten door de (huis)arts gediagnosticeerd als klachten behorende bij de overgang, zoals (nachtelijke) opvliegers, prikkelbaarheid, vermoeidheid, hetzij klachten die de vrouwen zelf als overgangsklachten typeren.

Question Title

* 1. Werkt u in de eerstelijn?

Question Title

* 2. Behandelt u weleens vrouwen in de leeftijdscategorie van 45 tot 60 jaar?

Question Title

* 3. Vraagt u standaard na of deze vrouwen in de overgang zijn?

Question Title

* 4. Vraagt u standaard na of deze vrouwen klachten ervaren als gevolg van de overgang?

Question Title

* 5. Als vrouwen aangeven overgangsklachten te ervaren, om welke klachten gaat  het dan met name?

Question Title

* 6. Krijgt u weleens vrouwen met overgangsklachten doorverwezen van de huisarts?

Question Title

* 7. Bent u of uw werkgever gespecialiseerd in overgangsklachten?

Question Title

* 8. Geeft u voedingsadviezen specifiek gericht op overgangsklachten?

Question Title

* 9. Wat is uw advies ten aanzien van macronutriënten?

Question Title

* 10. Wat is uw advies ten aanzien van micronutriënten?

Question Title

* 11. Wat is uw advies ten aanzien van vocht?

Question Title

* 12. Wat is uw advies ten aanzien van voedingssupplementen?

Question Title

* 13. Adviseert u specifieke voedingsmiddelen om overgangsklachten tegen te gaan? 

Question Title

* 14. Gebruikt u evidence based bronnen om een advies op te stellen om overgangsklachten tegen te gaan ?

Question Title

* 15. Geeft u leefstijladviezen specifiek gericht op overgangsklachten?

Question Title

* 16. Hoe zeker voelt u zich in uw vermogen om vrouwen met overgangsklachten goed te kunnen helpen d.m.v. voedings- en/of leefstijladvies?

Question Title

* 17. Heeft u collega’s in uw nabije omgeving of netwerk met wie u vragen op het gebied van overgangsklachten van uw cliënten kunt bespreken?

Question Title

* 18. Zou u interesse hebben in een dieetbehandelingsrichtlijn speciaal gericht op de overgang en bijbehorende klachten?

Question Title

* 19. Hartelijk dank voor uw tijd en het invullen van deze enquete! 
Aanvullende opmerkingen zijn welkom.

T