Question Title

* 1. Werkt u in een academisch of perifeer ziekenhuis?

Question Title

* 2. Hoeveel patiënten met 'immune related adverse events' bij 'immune checkpoint inhibitors' heeft het afgelopen jaar in uw praktijk gezien?

Question Title

* 3. Welk reumatologisch 'immune related adverse event' is dit? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 4. Hoe heeft u de reumatologische 'immune related adverse event' behandeld? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 5. Via wie werden deze patiënten naar u verwezen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 6. Waaruit bestaan de afspraken tussen reumatoloog en voorschrijver van 'checkpoint inhibitors' over verwijzen en behandelen van patiënten met reumatologische 'immune related adverse events'? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 7. Moeten er vaste afspraken zijn tussen de reumatologie en de voorschrijver van de 'checkpoint inhibitor' over het verwijzen en behandelen van patiënten met reumatologische 'immune related adverse events'?

Question Title

* 8. Indien er in uw centrum behoefte bestaat aan nascholing over reumatologische 'immune related adverse events' van 'immune checkpoint inhibitors', vult u hier uw emailadres in.

Question Title

* 9. Denkt u dat een landelijke registratie van deze bijwerkingen zinvol is? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet? Laat tevens uw emailadres achter als u bereid bent eens van gedachten te wisselen hoe de krachten te bundelen in deze.

Question Title

* 10. Wat is uw functie?

0 van 10 beantwoord
 

T