Question Title

* 1. Welke bedrijfsvorm is voor u het meest van toepassing?

Question Title

* 2. In welke discipline bent u werkzaam?

Question Title

* 3. In welke mate heeft het virus uw beroepspraktijk beïnvloed tijdens de lockdown?

Question Title

* 4. Welk percentage van de omzet bent u mis gelopen in maart, april en mei?

0% 50% 100%
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Maakt u gebruik van de noodmaatregelen van het kabinet? Zoja, welke?

Question Title

* 6. Op welke manier verwacht u dat de ontwikkelingen ten gevolge van het coronavirus uw werk zullen veranderen op de lange termijn (t/m 2021)?

Question Title

* 7. Welk percentage van de omzet verwacht u mis te lopen op de lange termijn (t/m 2021)?

0% 50% 100%
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 8. Productie en financiën

  Heel erg mee oneens Oneens Eens Heel erg mee eens Geen mening
Het coronavirus en de lockdown beïnvloeden mijn productiviteit negatief
Mijn werk is inhoudelijk veranderd sinds de lockdown
Door de lockdown is de mogelijkheid om fysiek werk te maken beperkt, hierdoor produceer ik meer en meer digitaal
Ik verwacht dat het coronavirus op de lange termijn mijn praktijk enorm zal veranderen
Dit is een controlevraag, vink hier svp geen bolletje aan
Zonder de noodmaatregelen Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW) of TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) zou ik nu niet mijn vaste lasten kunnen betalen
Ik voel mij gesteund door de acties van het kabinet en heb vertrouwen in de maatregelen die ze zullen nemen om de creatieve industrie te steunen

Question Title

* 9. Immateriële gevolgen

  Heel erg mee oneens Oneens Eens Heel erg mee eens Geen mening
De pandemie benadrukt de humane gelijkwaardigheid: het virus is niet ontvankelijk voor grenzen, nationaliteiten, klassen of religies
Door de pandemie wordt de positie van de ontwerper opnieuw gedefinieerd
In deze tijd van sociale isolatie kunnen ontwerpers een belangrijke rol spelen in het creëren van solidariteit en connectiviteit
Omdat de pandemie een collectief probleem is, ontstaat een gevoel van saamhorigheid in de beroepssector
Ik zie een vergroting van het bestaansrecht van mijn werk

Question Title

* 10. Voer hier uw mailadres in indien u ook eventueel wilt meewerken aan het in kaart brengen van de gevolgen van de coronacrisis voor de beroepssector op de langere termijn. Bij voorbaat dank.

T