Inleiding

De CDA fractie is van mening dat door het besluit om alle zondagen tot 6 mei te benoemen tot koopzondag, er definitief een einde zal komen aan de beperkte zondagsopenstelling.

Het CDA is geen voorstander van een 24/7 economie in Hilversum, wil niet dat kleine ondernemers straks geconfronteerd zullen worden met een koopzondagboete en maakt zich zorgen over de inperking van de keuzevrijheid van het winkelpersoneel.

In het huidige coalitieakkoord is, op initiatief van het CDA, vastgelegd dat het aantal koopzondagen niet verder mag worden uitgebreid. Nu heeft de Stichting Centrum Hilversum gevraagd om de eerste 18 zondagen van 2018 te benoemen tot koopzondag. De stichting gaat er voor het gemak van uit dat na de verkiezingen de politiek de overige zondagen vrij zal geven.

Het CDA wil graag de mening van inwoners, ondernemers en werknemers horen over de uitbreiding van de koopzondag van 18 naar 52 zondagen per jaar.

Question Title

* 1. Wat is uw belang bij de koopzondag?

Question Title

* 2. Wat vindt u van het huidige beleid?

Question Title

* 3. Niet alle winkels zijn open op zondag. Wat vindt u daarvan?

Question Title

* 4. In Hilversum kunnen ondernemers een boete krijgen als zij op zondag dicht blijven. Wat vindt u van dit verhuurdersbeleid?

Question Title

* 5. Indien een winkelier op zondag dicht wil blijven, mag een verhuurder de ondernemer dan weigeren zich te vestigen in een winkel- of stadscentrum?

Question Title

* 6. Vindt u dat de ondernemer het personeel mag verplichten om op zondag te werken?

Question Title

* 7. Denkt u dat in de praktijk dat de verruiming naar 52 zondagen schadelijk kan zijn voor sommige kleine ondernemers of medewerkers?

Question Title

* 8. Bent u, nadat u deze enquête heeft ingevuld, nog steeds voor- of tegenstander van een onbeperkte zondagsopenstelling?

Question Title

* 9. Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen rondom de koopzondag laat dan uw gegevens achter.

T