De enquete is volledig anoniem. De vraag met betrekking tot uw postcode, huisnummer en het land waar u woont wordt uiteraard vertrouwelijk verwerkt. Wij gebruiken deze informatie enkel voor onderzoek en de informatie wordt na afloop hiervan vernietigd. We zullen u dus ook geen ongevraagde reclame o.i.d. toesturen.

Question Title

* 1. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 2. Indien u in Nederland woont; wat is uw postcode en huisnummer? (Let op, deze informatie wordt enkel gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. U zult verder niet door ons benaderd worden.)

Question Title

* 3. Indien u in het buitenland woont; In welk land woont u?

Question Title

* 4. Wat is je hoogst genoten opleiding?

Question Title

* 5. Hoe beoordeel je het straattheaterfestival? Op een schaal van 1 tot 10 (1 zeer slecht, 10 uitstekend)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N.v.t.
Programma straattheater
Gezelligheid
Communicatie (website, social media, etc.)

Question Title

* 6. Wat was voor jou de belangrijkste reden om naar het festival te komen?

Question Title

* 7. Hoe ben je op de hoogte geraakt van het festival?

Question Title

* 8. Hoe waarschijnlijk is het dat je dit festival zou aanbevelen bij vrienden/familie/kennissen? Op een schaal van 0 tot 10 (0 is zeer onwaarschijnlijk, 10 is zeer waarschijnlijk)

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Waarschijnlijkheid

T