Enquête Petenbos - Veenendaal

Een leefbaar Veenendaal begint met goed wonen in een fijne en veilige buurt.
CDA Veenendaal doet ieder jaar in een andere wijk groot buurtonderzoek.
Dit jaar is de wijk Petenbos aan de beurt.
Het CDA hoort graag van u hoe u de wijk ervaart en, vooral, wat er beter kan.
Helpt u ons door de enquête in te vullen?

Question Title

Petenbos Veenendaal

Petenbos Veenendaal

Question Title

* 1. De bereikbaarheid van de wijk is goed.

Question Title

* 2. Basisvoorzieningen, zoals winkels en scholen, zijn voldoende aanwezig.

Question Title

* 3. Speelplekken en ontmoetingsplekken voor jongeren zijn er voldoende.

Question Title

* 4. Ik voel mij veilig in de wijk.

Question Title

* 5. Als ik vragen heb over de veiligheid in de wijk, kan ik terecht bij mijn wijkagent.

Question Title

* 6. Veenendaal wil in 2035 klimaatneutraal zijn. Als ik als inwoner wil verduurzamen, weet ik hoe ik kan bijdragen. 

Question Title

* 7. Als ik zorg nodig heb, kan ik dat goed en goedkoop krijgen in Veenendaal.

Question Title

* 8. Eventuele opmerkingen/uitleg:

Question Title

* 9. Op 16 oktober praten wij graag met zoveel mogelijk inwoners van het Petenbos door over uw wijk. Deze avond presenteren wij ook de resultaten van de enquête.
De bijeenkomst vindt plaats in De Burcht, Margaretha Turnorlaan 5.
Vervolgens gaat het CDA Veenendaal aan de slag met de punten die ú die avond aandraagt om uw wijk te verbeteren.
Als u uw e-mailadres in de enquête achterlaat, ontvangt u van ons een uitnodiging voor deze bewonersavond. Uw mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt. E-MAILADRES:

T