Welkom!

Beste elektrische rijder,

Steeds meer Nederlanders kiezen voor een elektrische auto. Dit groeiende aantal elektrische rijders vraagt om een infrastructuur die deze aantallen aankan. Door heel het land is men druk bezig met het bijplaatsen van laadpalen en ook de palen zelf worden steeds slimmer, sneller en beter.  Naast deze ontwikkelingen worden ook mogelijkheden verkend om de bestaande laadpunten beter te benutten.

Nederland is wereldwijd een van de koplopers op het gebied van de uitrol van laadinfrastructuur en de toename van elektrische auto’s. U, als gebruiker van een dergelijke auto in Nederland, heeft hierdoor unieke ervaring kunnen opdoen. In mijn afstudeerproject, uitgevoerd aan de TU Delft, zou ik uw ervaring willen inzetten om waardevolle nieuwe kennis op te doen over optimale laadinfrastructuur.

Dit onderzoek heeft als doel om inzicht te krijgen in het effect van twee mogelijke maatregelen die bedoeld zijn om het beter benutten van de laadpalen te stimuleren.

Per maatregel wordt een aantal denkbeeldige situaties aan u voorgelegd met de vraag wat u onder deze omstandigheden zou doen. 

Uw antwoorden worden anoniem opgeslagen en vertrouwelijk behandeld.

Het invullen van de enquête duurt niet langer dan 10 minuten.
 
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Bas Gerzon
 
3% of survey complete.

T