De gemeente Coevorden is benieuwd naar uw ervaringen met hun digitale diensten. De Rekenkamercommissie van de gemeente
Coevorden doet hiernaar onderzoek. Hoe vindt u het om gebruik te maken van bijvoorbeeld:
   - online een afspraak maken (zoals voor het aanvragen van een paspoort),
   - digitaal een verhuizing doorgeven
   - een klacht melden over de openbare ruimte?

Wij zouden het op prijs stellen als u hierover een aantal vragen wilt beantwoorden. Dit duurt ongeveer 5 minuten. 
Alle resultaten worden anoniem verwerkt. We verwachten de resultaten in december en publiceren ze op www.coevorden.nl/rekenkamer.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

* 1. Bekijkt u de website van de gemeente Coevorden voor informatie?

T