De Weidebloembuurt-vereniging zet zich in voor de belangen van de bewoners van onze mooie buurt. Het doel van de vereniging is om de belangen te behartigen van hun leden (en bewoners) bij (gemeentelijke) projecten die de wijk beter leefbaar maken en/of de onderlinge samenhang verbeteren.

Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, hebben we als vereniging overzicht nodig in wat de bewoners van de wijk, u dus, belangrijk vinden. Met deze enquête willen we inzicht krijgen in de onderwerpen die spelen zodat we hier als buurtvereniging iets mee kunnen richting gemeente. Er gebeurt dus echt iets met de resultaten!

Hieronder volgen 10 vragen, invullen kost ongeveer 5 a 10 minuten.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Question Title

* 1. Hoe waardeert u het openbaar groen zoals bomen, struiken, grasvelden in de wijk?

Question Title

* 2. Ervaart u overlast van (grond)water in uw voor-/achtertuin of in de wijk door bijvoorbeeld hoge grondwaterstanden, hevige regenval, slechte riolering, enzovoorts?

Question Title

* 3. Vindt u dat er voldoende parkeergelegenheid voor auto’s in de wijk is?

Question Title

* 4. Hoe ervaart u de (sociale) veiligheid in de wijk in relatie tot bijvoorbeeld woninginbraak, auto-inbraak, diefstal, veiligheid op straat enzovoorts?

Question Title

* 5. In de wijk wonen veel (jonge) gezinnen. Hoe ervaart u de kindvriendelijkheid van de wijk als het gaat om bijvoorbeeld de snelheid waarmee het verkeer door de wijk rijdt, de beschikbaarheid, hoeveelheid en kwaliteit van speelgelegenheden enzovoorts?

Question Title

* 6. Hoe schoon vindt u onze wijk? Hiermee bedoelen we openbare ruimte die door de gemeente wordt beheerd (de wegen, fietspaden en trottoirs) en niet de voortuinen van de bewoners.

Question Title

* 7. Heeft u nog andere punten of onderwerpen waar wij als buurtvereniging aandacht aan moeten besteden?

Question Title

* 8. De Weidebloembuurtvereniging heeft op dit moment zo’n 40 leden. Onze wijk telt circa 400 huishoudens. Om meer voor onze wijk te kunnen betekenen is het van belang dit aantal te laten groeien. Daarom willen wij u een aantal vragen stellen over de Weidebloembuurtvereniging.

Weet u van het bestaan van de Weidebloembuurtvereniging?

Question Title

* 9. Wilt u overwegen lid te worden van de Weidebloembuurtvereniging tegen een contributie van €20,= per jaar?

Question Title

* 10. Om in het vervolg beter met de inwoners van onze wijk te kunnen communiceren, willen wij u vragen om onderstaande persoonsgegevens in te vullen. Wij benadrukken dat deze informatie alleen voor communicatiedoeleinden van de Weidebloembuurtvereniging zal worden gebruikt en dat we de informatie niet delen met andere organisaties/instanties. Indien u één of meerdere velden niet in wenst te vullen kan dat echter ook.

0 van 10 beantwoord
 

T