LIAISON - EURIC

Селскостопанският, горският и хранително-преработвателният сектор са изправени пред сериозни икономически и екологични предизвикателства, които създават спешна нужда от иновативни решения. Чрез този конкурс, ние целим да открием и наградим най-добрите примери на партньорства, действащи в Европа.   

Били ли сте част от скорошна иновативна и вдъхновяваща инициатива в областта на селското или горското стопанство или хранителната верига?

Включваше ли вашият проект експертиза от други партньори от научната или практическата сфера?

Ако отговорът е да, моля, включете се в нашия конкурс до 15 март 2019г.!

Можете да бъдете избрани като един от 15-те Посланика на иновациите в селското стопанство и селските райони, които ще получат международно признание на престижна церемония по награждаване в голяма европейска столица през ноември 2019 г.
 
 

T