Question Title

* 1. Voelt u zich weleens onveilig in uw buurt?

Question Title

* 2. Voelt u zich zelden, soms of vaak onveilig in uw buurt?

Question Title

* 3. Welke emotie past voor u het beste bij dit gevoel van onveiligheid in uw buurt? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Question Title

* 4. Zijn er specifieke plekken waar of situaties in uw buurt waarin u zich onveilig voelt?

Question Title

* 5. Vaak zijn er ook reden om u in uw buurt juist wel veilig te voelen. Waardoor voelt u zich in uw buurt veilig?

Question Title

* 6. Ervaart u weleens overlast in uw buurt?

Question Title

* 7. Ervaart u deze overlast zelden, soms of vaak in uw buurt?

Question Title

* 8. Bent u de afgelopen 12 maanden (eens of vaker) slachtoffer van criminaliteit geworden?

Question Title

* 9. Hoe groot is denkt u de kans dat u in de komende 12 maanden zelf slachtoffer wordt van criminaliteit?

Question Title

* 10. Denkt u daarbij aan een specifieke soort criminaliteit?

Question Title

* 11. Hoe vaak denkt u dat criminaliteit voorkomt in uw buurt?

Question Title

* 12. Wat is volgens u de meest voorkomende soort criminaliteit in uw buurt?

Question Title

* 13. In hoeverre is criminaliteit volgens u een probleem in uw buurt?

Question Title

* 14. In hoeverre is criminaliteit een probleem voor uzelf?

Question Title

* 15. In hoeverre vindt u dat u zelf invloed heeft op het verkleinen van uw kans om slachtoffer van criminaliteit te worden?

Question Title

* 16. Hoe vaak denkt u dat criminaliteit voorkomt in Capelle aan den IJssel?

Question Title

* 17. In hoeverre is criminaliteit volgens u een probleem in Capelle aan den IJssel?

Question Title

* 18. Hoe vaak denkt u dat criminaliteit voorkomt in de Nederlandse samenleving?

Question Title

* 19. In hoeverre is criminaliteit volgens u een probleem in de Nederlandse samenleving?

Question Title

* 20. In hoeverre vindt u dat u zelf invloed heeft op het tegengaan van criminaliteit in uw buurt?

Question Title

* 21. Vindt u dat in de afgelopen vijf jaar uw kans om slachtoffer van criminaliteit te worden is afgenomen, gelijk is gebleven of is toegenomen?

Question Title

* 22. Vindt u dat in de afgelopen vijf jaar de criminaliteit in uw buurt is afgenomen, gelijk is gebleven of is toegenomen?

Question Title

* 23. Vindt u dat in de afgelopen vijf jaar de criminaliteit in Capelle aan den IJssel is afgenomen, gelijk is gebleven of is toegenomen?

Question Title

* 24. Vindt u dat in de afgelopen vijf jaar de criminaliteit in de Nederlandse samenleving is afgenomen, gelijk is gebleven of is toegenomen?

Question Title

* 25. Wilt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stellingen eens of oneens bent?

  Sterk mee oneens Mee oneens Niet mee oneens / niet mee eens Mee eens Sterk mee eens
1. Ik reageer snel angstig op situaties.
2. Ik ga meestal van het ergste uit.
3. Ik houd niet van onvoorspelbare situaties.
4. Ik kan problemen goed uit mijn hoofd zetten.
5. Ik heb de neiging onprettige dingen te negeren.
6. Ik ben eigenlijk niet zo bezig met de kans dat ik het slachtoffer van criminaliteit word.
7. Andere mensen lopen meer kans om het slachtoffer van criminaliteit te worden dan ik.
8. Ik wil liever niet nadenken over de kans dat ik slachtoffer van criminaliteit word.

Question Title

* 26. Stel dat u zelf oog in oog met criminaliteit komt te staan, denkt u dat u uzelf zo nodig met lichamelijk geweld kunt verdedigen?

Question Title

* 27. Wilt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stellingen over uw buurt eens of oneens bent?

  Sterk mee oneens Mee oneens Niet mee oneens / niet mee eens Mee eens Sterk mee eens Weet ik niet
1. In mijn buurt leven we langs elkaar heen.
2. Ik heb geen behoefte aan contact met buren.
3. Mijn buurt is in korte tijd sterk negatief veranderd.
4. Veel mensen in mijn buurt hebben een andere achtergrond dan ik.
5. Ik vertrouw mijn buren.

Question Title

* 28. Mensen nemen wel eens bepaalde maatregelen om hun kans te verkleinen om slachtoffer van criminaliteit te worden. Hoe vaak verkleint u zelf die kans door:

  Nooit Zelden Soms Vaak Weet ik niet
1. binnen te blijven als het donker is?
2. de deur gesloten houden als er ’s avonds wordt aangebeld?
3. om te lopen of plekken te vermijden?
4. in het donker niet alleen te reizen?
5. extra sloten op uw fiets, auto of deuren  te gebruiken?

Question Title

* 29. Wilt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stellingen eens of oneens bent?

  Sterk mee oneens Mee oneens Niet mee oneens / niet mee eens Mee eens Sterk mee eens Weet ik niet
1. De straffen in Nederland zijn te licht.
2. Alle vormen van criminaliteit zijn onacceptabel.
3. We hebben te lang te veel getolereerd in Nederland.
4. Nederland is sterk negatief veranderd.
5. Ik maak mij zorgen over waar het met Nederland naartoe gaat.
6. Politici hebben ons voorgaande jaren heel veel beloofd maar hebben niets waar gemaakt.

Question Title

* 30. In welke mate maakt u zich zorgen over ___ in Nederland?

  Geen zorgen Hele lichte zorgen Lichte zorgen Geen lichte / geen zware zorgen Zware zorgen Hele zware zorgen Weet ik niet
1. de normen en waarden van mensen
2. de komst van mensen uit het buitenland
3. dat mensen meer op zichzelf zijn dan vroeger
4. de werkloosheid
5. de politiek
6. verharding
7. extreme ideeën van mensen
8. de invloed van Europa
9. de invloed van internationale spanningen
10. de kans op een terroristische aanslag

Question Title

* 31. Zijn er nog andere zaken in de Nederlandse samenleving waar u zich zorgen over maakt?

Question Title

* 32. Hoe lang woont u al in uw buurt?

Question Title

* 33. Wat is uw geslacht?

Question Title

* 34. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 35. Heeft u nog opmerkingen of aanvullingen op wat er in deze vragenlijst is behandeld?

Question Title

* 36. Bent u bereid om mee te werken aan een verdiepend interview over hoe u veiligheid beleeft? Het interview duurt ongeveer 45 minuten en kan op een plaats en tijdstip naar uw keuze plaatsvinden.

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

T