Beste buurtbewoner van de Mors,

In opdracht van de gemeente Leiden doe ik een stage onderzoek naar de beleving van publieke ruimte in de Mors. Dit gaat over vragen als:

Hoe ervaren buurtbewoners de publieke ruimte in de Mors? Wat is prettig en wat zijn verbeterpunten?

Uiteindelijk ga ik een advies geven aan de gemeente Leiden over hoe de publieke ruimte optimaal ingericht kan worden. Naast deze enquête zijn er ook gesprekken gevoerd met bewoners. Deze enquête kan ingevuld worden tot en met eind mei.

Een deel van de enquête zal ook gebruikt worden als input voor het ambitiedocument voor het Diamantplein en omgeving. Dit document zal richting geven aan de toekomstige ontwikkelingen die op en rondom het Diamantplein zullen plaatsvinden. 

Bedankt dat u uw mening wilt laten horen. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Uw gegevens worden anoniem verwerkt. 

Stuur de link gerust door naar andere buurtbewoners! Iedereen, van jong tot oud, mag deelnemen aan het onderzoek.

Wilt u meer weten over het onderzoek of wilt u meer vertellen over uw beleving van de publieke ruimte dan kunt u mailen naar n.oud2@leiden.nl

Vriendelijke groet,
Naomi Oud

Question Title

* 1. Allereerst wil ik graag meer weten over de openbare ruimte rondom uw woning.

Met openbare ruimte wordt in dit geval de buitenruimte bedoeld die openbaar toegankelijk is voor iedereen. Bijvoorbeeld de stoep, een grasveld, het groen in de omgeving, de bankjes, een plein, de speeltoestellen, noem maar op!

Question Title

De volgende vragen gaan over het Diamantplein

De volgende vragen gaan over <strong>het Diamantplein</strong>

Question Title

* 2. Wat vindt u van het Diamantplein? Hier kunt u aangeven wat u prettig/niet prettig vindt.
Denk hierbij aan de buitenruimte en het winkelcentrum zelf.

Question Title

* 3. Hoe vaak gaat u naar het Diamantplein?

Question Title

* 4. Als u het plein naast winkelcentrum Diamantplein opnieuw zou mogen inrichten… Wat zou u dan veranderen/toevoegen  zodat u er prettiger verblijft?

Denk aan bankjes, parkeren, groen, speelvoorzieningen, meer toezicht, kunst, etc.

Question Title

* 5. Wat voor voorzieningen zou u graag in winkelcentrum Diamantplein willen en waarom? 

Bijvoorbeeld een speciale winkel, zorgvoorzieningen, een terras of een eetgelegenheid.

Question Title

* 6. De initiatiefnemers van Opaalstraat 1-5 (Radius) en Robijnstraat 4 (Het denksportcentrum) willen graag woningen in de vorm van appartementen toevoegen. Welke aandachtspunten wilt u de gemeente meegeven over extra woningen in uw omgeving?

Denk hierbij aan prijsklasse van de appartementen, type appartementen en doorstroming.

Question Title

* 7. De volgende vragen gaan over Het Morspark/Amberpark.
Dit is het park gelegen aan de Opaalstraat, Topaaslaan, Agaatlaan en de Turkooislaan.

Hoe vaak komt u in het Morspark/Amberpark?

Question Title

* 8. Wat vindt u prettig/minder prettig aan het park?

Question Title

* 9. Ten slotte willen we graag nog een aantal persoonlijke gegevens van u weten.

0 van 9 beantwoord
 

T