Aanleiding

We werken in Dronten actief aan inwonersparticipatie om samen met inwoners, organisaties en ondernemers te werken aan een mooiere gemeente. Om deze gezamenlijke manier van werken zo goed mogelijk te borgen heeft de gemeenteraad in 2019 de raadsvisie op Inwonersparticipatie vastgesteld.

De afgelopen 2 jaar hebben wij onze omgeving zo goed mogelijk betrokken bij verschillende ontwikkelingen. We zijn als gemeente zeer benieuwd hoe de inwonersparticipatie door onze inwoners wordt ervaren. Met behulp van deze vragenlijst hopen we meer inzicht te krijgen in hoe we ervoor staan ten opzichte van onze doelen en stappen die we de komende jaren willen zetten.

T