Mensen met een uitkering worden vaak structureel uitgesloten in hun zoektocht naar een woning. Bij Unia openden we in 2018 maar liefst 160 dossiers rond discriminatie op basis van vermogen! Nochtans is discriminatie op basis van vermogen (of financiële middelen) bij de wet verboden. Lees dit artikel op onze website om er meer over te leren. 

In de volgende quiz schotelen we je graag drie voorbeeldsituaties voor. Haal jij er de situaties uit die een vorm van discriminatie zijn, en dus bij de wet verboden?

T