Vul onderstaande fiche in en zet je vereniging op de kaart

‘de Verenigde Verenigingen’ – als netwerk van middenveldorganisaties in Vlaanderen – wil het werk van de vele middenveldorganisaties in Vlaanderen en Brussel op een positieve manier in beeld brengen. We willen hun rol en betekenis in de samenleving in de spots zetten. We willen aan beleidsmakers en publieke opinie tonen dat tal van organisaties en werkingen mensen verenigen rond maatschappelijke thema’s, mensen versterken en opkomen voor een betere samenleving. We willen tonen dat ze op die manier de samenleving permanent inspireren en vernieuwen. In aanloop naar de verkiezingen willen we aan beleidsmakers duidelijk maken wat al die organisaties en werkingen van hen verwachten.

Het invullen van onderstaande fiche duurt ongeveer 10’. Wij geven ze vanaf eind april 2018 een plek op onze verkiezingssite. Gewoon doen dus! Bedankt!

* 1. Naam organisatie /werking /project

* 2. Website / facebookpagina

* 3. Mijn organisatie gaat voor...
Beschrijf wat jouw organisatie wil doen, veranderen, bereiken -  in je buurt, gemeente, de samenleving.

* 4. Daarom doen wij...
Welke activiteiten/projecten organiseert je organisatie? Met wie, voor wie? Etc...

* 5. Wij zijn de moeite waard omdat...
Waar zijn jullie trots op? Wat maakt jullie inzet de moeite waard? Wat is voor jullie een succesverhaal? Dit kan breed of concreet zijn: een individuele getuigenis, een observatie, een cijfer, een beeld, een kreet...

* 6. Wij worden gehinderd door...
Welke (wettelijke/politieke/administratieve/andere) drempels zijn er voor jullie werking? Waarover ben je bezorgd? Wat zou je vragen aan politici om dat te veranderen/op te lossen?

* 7. Een filmpje van je werking? Kleef hier de link of stuur het op naar info@deverenigdeverenigingen.be

Een probleem melden

T