Veiligheid in Merwede

Het Ondernemersfonds Merwede doet onderzoek naar de veiligheid in het gebied waarin we ondernemen. Dankzij jouw input kunnen we gerichte investeringen doen om de veiligheid in het gebied te vergroten. Daarom stellen we het op prijs als je onderstaande vijf vragen wil beantwoorden.

Het Ondernemersfonds Merwede is trekkingsgerechtigde van trekkingsgebied 9B van het Ondernemersfonds Utrecht. Hoe dat precies werkt, wordt uitgelegd in dit korte filmpje.

Question Title

* 1. Geef aan wat jouw relatie is met het gebied. Bijvoorbeeld: 'Ik onderneem/werk/woon hier' of 'Ik ben op een andere manier bij dit gebied betrokken, namelijk...'

Question Title

* 2. Op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer geef je de veiligheid in het gebied en waarom?

Question Title

* 3. Op welke plekken en op welke momenten voel jij je onveilig in het gebied? Kun je voorbeelden geven?

Question Title

* 4. Wat draagt volgens jou bij aan (een gevoel van) veiligheid in het gebied? Bijvoorbeeld cameratoezicht, surveillance, WhatsApp groepen etc.

Question Title

* 5. Waar moet het Ondernemersfonds Merwede volgens jou in investeren om (het gevoel van) veiligheid in het gebied te vergroten? Wees zo specifiek mogelijk.

T