Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de samenleving. Om een duurzamere leefomgeving te krijgen, moet het gebruik van aardgas de komende decennia worden afgebouwd. In 2050 is het gebruik van aardgas om woningen te verwarmen helemaal is uitgefaseerd. Daarom moeten alle Nederlandse gemeenten moeten vóór het einde van dit jaar een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. In de Transitievisie Warmte komt te staan hoe en in welke volgorde buurten in de gemeente gedurende de komende 30 jaar overgaan op duurzame alternatieven voor aardgas.

Om deze visie op te stellen wil de gemeente in kaart brengen in hoeverre de inwoners al bekend zijn met het onderwerp ‘aardgasvrij wonen’ en welke stappen zij al nemen om aardgasverbruik te verminderen. Om deze reden willen wij u vragen deze enquête in te vullen, wat u niet meer dan 5 tot 10 minuten zal kosten. De vragenlijst is anoniem, antwoorden zijn dus niet naar u als persoon te herleiden.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname aan deze enquête over de warmtetransitie.
0 van 16 beantwoord
 

T