Welkom bij de vragenlijst over diversiteit en inclusie bij COC.

Ons motto is SAMEN STERK, en om dit te kunnen bereiken is het belangrijk dat wij als vereniging hierin het goede voorbeeld geven. Een diverse en inclusieve samenleving begint bij onszelf.

Met dit onderzoek willen wij inzicht krijgen in de ervaren diversiteit en inclusie binnen de federatie. Vanuit het inside-out principe is het belangrijk om vanuit de LHBTI+ gemeenschap samen te bepalen wat diversiteit en inclusie betekenen voor COC. Wat verstaan wij hieronder, wat zijn signalen van exclusie en welk gedrag draagt juist bij aan inclusie? Hiernaast zijn we ook benieuwd naar jullie suggesties en ideeën om onze organisatie nog inclusiever te maken.

Het invullen van de vragenlijst kost je ongeveer 10 minuten. We hebben het meest aan zo eerlijk mogelijke antwoorden. Er zijn dus geen goede of foute antwoorden. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt.


Vriendelijke groet,

Koen van Dijk
Directeur COC Federatiekantoor


0 van 21 beantwoord
 

T