Hieronder treft u een aantal vragen over duurzaamheid en toiletpapier aan. De enquête neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. Er zullen enkele open vragen en een aantal gesloten vragen gesteld worden. Bij een deel van deze gesloten vragen, wordt u gevraagd aan te geven in welke mate u het eens bent met de stelling die wordt gegeven. U kunt hierbij kiezen uit een van de volgende opties: totaal mee oneens, mee oneens, neutraal, mee eens of totaal mee eens. Daarnaast zijn er ook enkele vragen waarbij u gevraagd wordt aspecten te rangschikken op welke u het belangrijkst vindt. Er volgen nu eerst enkele algemene vragen.

Question Title

* 1. Wat is uw geslacht?

Question Title

* 2. Hoe oud bent u?

Question Title

* 3. In welke branche werkt u?

Question Title

* 4. Bent u (mede)verantwoordelijk voor beslissingen omtrent faciliteiten binnen uw bedrijf?

Question Title

* 5. Is uw bedrijf klant van Vendor?

Er volgen nu enkele vragen die gaan over het belang van duurzaamheid binnen uw bedrijf.

Question Title

* 6. Duurzaamheid is belangrijk voor uw bedrijf.

Question Title

* 7. Waarom denk u dat duurzaamheid belangrijk is voor uw bedrijf?

Question Title

* 8. Duurzaamheid is belangrijk voor uw bedrijf omdat dat moet van de wet.

Question Title

* 9. Duurzaamheid is belangrijk voor uw bedrijf omdat dat het juiste is om te doen voor de planeet.

Question Title

* 10. Duurzaamheid is belangrijk voor uw bedrijf omdat daarmee meer winst gemaakt kan worden.

Question Title

* 11. Duurzaamheid is belangrijk voor uw bedrijf omdat het de norm is geworden in de markt.

Question Title

* 12. Wilt u de volgende motivaties voor duurzaam handelen rangschikken op welke het meest bij uw bedrijf past?

Er volgen nu enkele vragen die gaan over het belang van ecolabels in relatie tot toiletpapier.

Question Title

* 13. Het is belangrijk dat toiletpapier een keurmerk heeft.

Question Title

* 14. Hoeveel keurmerken moet toiletpapier hebben?

Question Title

* 15. Het is belangrijk dat de houtsnippers die gebruikt worden om toiletpapier te maken uit verantwoord beheerde bossen komen.

Question Title

* 16. Het is belangrijk dat productie van toiletpapier op een milieuvriendelijke wijze gebeurt.

Question Title

* 17. Het is belangrijk dat het toiletpapier geheel biologisch afbreekbaar is.

Question Title

* 18. Het is belangrijk dat toiletpapier een cradle-to-cradle keurmerk heeft.

Question Title

* 19. Het is belangrijk dat toiletpapier een FSC-keurmerk heeft

Question Title

* 20. Het is belangrijk dat toiletpapier een EU Ecolabel heeft.

Question Title

* 21. Het is belangrijk dat toiletpapier een Nordic Ecolabel heeft

Question Title

* 22. Wilt u de volgende ecolabels rangschikken op hoe belangrijk u het vindt dat toiletpapier deze heeft.

Er volgen nu enkele vragen die gaan over het belang van duurzaamheid in relatie tot toiletpapier.

Question Title

* 23. Het is belangrijk dat toiletpapier CO2-neutraal is geproduceerd.

Question Title

* 24. Het is belangrijk dat toiletpapier wordt gemaakt met groene stroom.

Question Title

* 25. Het is belangrijk dat er zo min mogelijk stroom wordt gebruikt om toiletpapier te maken.

Question Title

* 26. Het is belangrijk dat er zo min mogelijk water wordt gebruikt om toiletpapier te maken.

Question Title

* 27. Het is belangrijk dat er zo min mogelijk chemicaliën worden gebruikt om toiletpapier te maken.

Question Title

* 28. Het is belangrijk dat er zo min mogelijk schadelijke gassen (zoals broeikasgassen) worden uitgestoten om toiletpapier te maken.

Question Title

* 29. Het is belangrijk dat er zo min mogelijk CO2 wordt uitgestoten om toiletpapier te maken.

Question Title

* 30. Het is belangrijk dat er zo min mogelijk bomen worden gekapt om toiletpapier te maken.

Question Title

* 31. Het is belangrijk dat toiletpapier wordt gemaakt van gerecycled papier.

Question Title

* 32. Wilt u de volgende aspecten rangschikken op hoe belangrijk u vindt dat deze worden meegenomen tijdens de productie van toiletpapier

Er volgen nu enkele vragen die gaan over het belang van andere aspecten in relatie tot toiletpapier.

Question Title

* 33. Het is belangrijk dat toiletpapier niet te duur is.

Question Title

* 34. Het is belangrijk dat het bedrijf waar u toiletpapier inkoopt goede service verleent.

Question Title

* 35. Het is belangrijk dat toiletpapier zacht is.

Question Title

* 36. Het is belangrijk dat toiletpapier uit meerdere lagen bestaat.

Question Title

* 37. Het is belangrijk dat toiletpapier niet te snel uit elkaar valt.

Question Title

* 38. Het is belangrijk dat toiletpapier goed oplost in water.

Question Title

* 39. Het is belangrijk dat toiletpapier wit is.

Question Title

* 40. Wilt u de volgende aspecten rangschikken op hoe belangrijk u ze vindt voor toiletpapier?

Er volgen nu enkele vragen die verschillende aspecten combineren.

Question Title

* 41. Wat vindt u belangrijker, duurzaam toiletpapier of comfortabel toiletpapier?

Question Title

* 42. Wat vindt u belangrijker, comfortabel toiletpapier of goedkoop toiletpapier?

Question Title

* 43. Wat vindt u belangrijker, goedkoop toiletpapier of duurzaam toiletpapier?

Question Title

* 44. Bent u bereid meer te betalen voor duurzamer toiletpapier? En zo ja, hoeveel meer?

Question Title

* 45. Bent u bereid meer te betalen voor comfortabeler toiletpapier? En zo ja, hoeveel meer?

Er volgen nu nog enkele afsluitende vragen.

Question Title

* 46. Zijn er nog andere aspecten die u belangrijk vindt aan toiletpapier die niet genoemd zijn?

Question Title

* 47. Heeft u nog andere opmerkingen?

Question Title

* 48. Wilt u kans maken op het VIP- arrangement voor twee personen voor een concert naar keuze in de Ziggo Dome? Vul dan hier uw naam en e-mailadres in.

Dank u wel voor uw medewerking!
0 van 48 beantwoord
 

T