Evenementenlocaties in Delft: wat past waar en hoe? Vertel het ons!

De gemeente Delft gaat zogenaamde 'locatieprofielen' opstellen voor evenementenlocaties in de binnenstad. We starten met de Markt, Beestenmarkt en Bastiaansplein/Vesteplein. 
 
Evenementenlocaties in Delft hebben ieder een eigen karakter, sfeer en (on)mogelijkheden. Maar wat past nu het beste op welke locatie? Met de profielen wordt het voor iedereen duidelijk wat er per locatie kan en mag. Zo zorgen we voor een betere zichtbaarheid en spreiding van evenementen in de binnenstad.
 
De profielen kennen een ‘harde’ en een ‘zachte’ kant. De ‘harde’ kant gaat onder meer over vastgestelde geluidsnormen en veiligheidsrichtlijnen. Deze staan vast. Voor de ‘zachte’ kant kunt u denken aan sfeer, cultuur, gevoel en identiteit van de plekken en de type programmering die daarbij zou passen. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën over de ‘zachte kant’ voor de invulling van de evenementenlocaties.

Uw mening nemen wij mee bij het opstellen van de locatieprofielen voor de evenementenlocaties. Invullen kost slechts enkele minuten.

Question Title

* 1. Welke woorden beschrijven volgens u het beste de sfeer en het karakter van  De Markt? U kunt maximaal 3 woorden kiezen.

Question Title

* 2. Welke woorden beschrijven volgens u het beste de sfeer en het karakter van de Beestenmarkt? U kunt maximaal 3 woorden kiezen.

Question Title

* 3. Welke woorden beschrijven volgens u het beste de sfeer en het karakter van Bastiaansplein / Vesteplein? U kunt maximaal 3 woorden kiezen.

Question Title

* 4. Welk soort programmering past volgens u het beste op de Markt? U kunt maximaal 2 worden kiezen.

Question Title

* 5. Welk soort programmering past volgens u het beste op de Beestenmarkt? U kunt maximaal 2 worden kiezen.

Question Title

* 6. Welk soort programmering past volgens u het beste op het Bastiaansplein-Vesteplein? U kunt maximaal 2 worden kiezen.

Question Title

* 7. Welke beschrijving past volgens u het beste bij de Markt?

Question Title

* 8. Welke beschrijving past volgens u het beste bij de Bastiaansplein-Vesteplein?

Question Title

* 9. Welke beschrijving past volgens u het beste bij de Beestenmarkt?

Question Title

* 10. Wilt u uw postcode invullen ?

Hartelijk dank voor uw tijd en inbreng! De resultaten van de enquête vindt u binnenkort terug op www.delft.nl

T