Question Title

* 1. De gezinswoning is steeds vrijgesteld van erfbelastingen

Question Title

* 2. Een testament moet steeds notarieel opgesteld worden

Question Title

* 3. Een huwelijkscontract kan steeds gewijzigd worden

Question Title

* 4. Op een een portefeuille op een effectenrekening moet altijd schenkbelasting  worden betaald 

Question Title

* 5. Elk kind heeft recht op een voorbehouden deel. Bij één kind is dit 25%, bij twee kinderen is dit 50% en bij drie kinderen of meer is dit 75%

Question Title

* 6. Een stiefkind erft steeds van de stiefouder

Question Title

* 7. Wettelijk samenwonenden erven automatisch alles van elkaar

Question Title

* 8. Feitelijk samenwonen erven een bepaald deel van hun partner

Question Title

* 9. Op een zaak of een bedrijf betalen de erfgenamen geen erfbelastingen

Question Title

* 10. Een zorgvolmacht is interessant vanaf 50 jaar

0 van 10 beantwoord
 

T